اهداف خانه خلاق و نوآوری

آموزش عملی جهت توسعه طرح ها و شرکت های نوپا

۲۲

آذر ۱۴۰۰

آموزش عملی جهت توسعه طرح ها و شرکت های نوپا

آموزش عملی و حل مساله برای توسعه طرح و شرکت های نوپا برای راه اندازی کسب و کارهای خلاق آموزش عملی و حل مساله برای توسعه طرح و شرکت های نوپا برای راه اندازی کسب و کارهای خلاق

ادامه مطلب
مشاوره ی تجاری سازی

۱۰

اردیبهشت ۱۴۰۱

مشاوره ی تجاری سازی

تجاری سازی به سلسه فعالیت هایی اطلاق کرد که برای بهره برداری از ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب محصولات و یا خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد. روزانه در سراسر جهان، شرکت های مختلف و حتی افراد عادی، پس از انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به اختراع ها و نوآوری هایی دست می یابند

ادامه مطلب
ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی

۲۲

آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی

ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی ارائه خدمات تجاری، توسعه بازار، بازارسازی

ادامه مطلب
ارائه ی خدمات زیرساخت و استقرار  

۲۲

آذر ۱۴۰۰

ارائه ی خدمات زیرساخت و استقرار  

ارائه خدمات زیرساخت و استقرارارائه خدمات زیرساخت و استقرارارائه خدمات زیرساخت و استقرارارائه خدمات زیرساخت و استقرارارائه خدمات زیرساخت و استقرارارائه خدمات زیرساخت و استقرارارائه خدمات زیرساخت و استقرار

ادامه مطلب