ماهنامه

ماهنامه خرداد ۱۴۰۱ زیست بوم خلاق

۷

خرداد ۱۴۰۱

ماهنامه خرداد ۱۴۰۱ زیست بوم خلاق

????یادداشت‌ها و مقالات تخصصی
????گزارش نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، رویداد اینوتکسیکاپ و ....
????️مصاحبه با شرکت های خلاق
????️معرفی خانه های خلاق و نوآوری ایران
????️ویترین، اپلیکیشن ها و پلتفرم های ایرانی
????معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار، خلاق
و...

ماهنامه اردیبهشت 1401 زیست بوم خلاق

۵

اردیبهشت ۱۴۰۱

ماهنامه اردیبهشت 1401 زیست بوم خلاق

◀️یادداشت ها و مقالات تخصصی
◀️گزارش فعالیت نوروزی خانه های خلاق و نوآوری ایران
◀️مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️معرفی خانه خلاق و نوآوری راه ابریشم و ملایر
◀️ویترین، اپلیکیشن ها و پلتفرم های ایرانی
◀️معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار
و...

 ماهنامه زیست بوم خلاق ویژه نامه نوروز 1401

۱

فروردین ۱۴۰۱

ماهنامه زیست بوم خلاق ویژه نامه نوروز 1401

◀️ مصاحبه‌اختصاصی با حامد بیدی مدیرعامل کارزار
◀️ یادداشت ها، مقالات تخصصی
◀️ گزارش عملکرد دبیرخانه خلاق در سال ۱۴۰۰
⬅️ گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ صندوق خلاق
◀️ مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️ معرفی خانه خلاق و نوآوری تبیان و زینو
◀️ ویترین اپلیکیشن های ایرانی
◀️ معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار
و...

ماهنامه زیست بوم خلاق اسفند 1400

۳

اسفند ۱۴۰۰

ماهنامه زیست بوم خلاق اسفند 1400

یادداشت ها، مقالات تخصصی
◀️  گزارش عملکرد دبیرخانه خلاق
◀️  مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️  ویترین اپلیکیشن های ایرانی
◀️  معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار
و...

ماهنامه زیست بوم خلاق بهمن 1400

۲

بهمن ۱۴۰۰

ماهنامه زیست بوم خلاق بهمن 1400

◀️  یادداشت ها، مقالات تخصصی
◀️  گزارش عملکرد دبیرخانه خلاق
◀️  مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️  ویترین اپلیکیشن های ایرانی
◀️  معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار
و...

فصلنامه زیست بوم زمستان 1400

۷

دی ۱۴۰۰

فصلنامه زیست بوم زمستان 1400

 یادداشت ها، مقالات تخصصی
◀️  گزارش عملکرد دبیرخانه خلاق
◀️  مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️  ویترین اپلیکیشن های ایرانی
◀️  معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار