ویدئو

خلاقیت و فناوری دو بال راهبردی در حرکت رو به پیشرفت اقتصاد دانش بنیان

«خلاقیت » و «فناوری » دو بال راهبردی و سرنوشت ساز در حرکت رو به پیشرفت اقتصاد دانش بنیان هستند. در این حرکت، اگر بال خلاقیت از بال فناوری مهم‌تر نباشد دست کم به اندازه آن حائز اهمیت است. معتقدم آن چه که ارزش افزوده بسیار چشمگیر و مردمی شدن اقتصاد داتش‌بنیان را رنگ تحقق می بخشد، بخش مربوط به خلاقیت بوده و شرکت های خلاق در این عرصه، نقشی راهبردی ایفا می‌کنند.

دورهمی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی

دکتر دهقانی فیروزآبادی: خانه‌های خلاق و نوآوری نیز بر اساس این تعریف، بسترهایی برای پیوند میان فناوری و نوآوری و شکل‌گیری شرکت‌های خلاق در حوزه‌های گوناگون موضوعی هستند. خانه های خلاق و نوآوری تجهیزات و زیرساخت ها را در آن موضوع خاص در اختیار کسانی قرار می دهند که خلاقیت دارند اما می‌خواهند خلاقیت خود را به بازار متصل کنند. خانه های خلاق، به افراد یا تیم ها کمک می کنند تا گوهر خلاقیت را به محصول و خدمت قابل عرصه به بازار و رقابتی تبدیل شود.

«خانه های خلاق و نوآوری» بستری برای ورود خلاقیت به بازار

در چارچوب سیاستها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق و برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق مبنی بر کمک به توسعه اقتصاد خلاق از طریق حمایت از شکل گیری و توسعه طرح و کسب و کارهای مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری یکی از برنامه های اجرایی، حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت های توسعه دهنده صنایع خلاق می باشد.

دهقانی فیروزآبادی: آینده کشور در دستان خلاق‌ها

آینده کشور در دستان خلاق‌ها دهقانی، با بیان این‌که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به دنبال افزایش دامنه اثرگذاری شرکت‌های خلاق است ادامه داد: بر همین اساس در کنار ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، یک اداره کل تحت عنوان اداره کل اقتصاد خلاق شکل گرفته است که این امر، نشان از اهمیت بالای این حوزه دارد. با پیگیری‌های مستمر و جدی صورت گرفته توسط معاونت علمی، زمینه‌های لازم فراهم شده است تا شرکت های خلاق نیز از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بهره مند شوند.

دورهمی مدیران خانه های خلاق و نوآوری

با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، دورهمی جمعی از مدیران خانه‌های خلاق و نوآوری برگزار شد. در این رویداد که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، تعدادی از مدیران خانه‌های خلاق و نوآوری گرد هم آمدند تا در فضایی صمیمی و بدون واسطه، از توانمندی‌ها، تجارب، دغدغه‌ها، برنامه‌های آینده در حمایت و توسعه صنایع خلاق با معاون علمی، فناوری رییس‌جمهوری بگویند.