خانه خلاق و نوآوری باران

  خانه خلاق و نوآوری باران
تایید شده
نام شرکت:   اشتغال اتحاد پیشرو باران شناسه ملی شرکت:   14009542270 شماره ثبت:   340
مدیرعامل:   روح اله گلین مقدم نوع شرکت:   مختلط سهامی نام تجاری:   
شماره تماس:   1154333300 وب سایت:   http://www.organic-tourism.ir ایمیل:   e.e.p.baran@gmail.com
https://instagram.com/organic_tourism https://aparat.com/organic_tourism   https://linkedin.com/organic-tourism-292a47243
آدرس:   مازندران تنکابن تنکابن، بخش مرکزی، روستای لزربن، نبش کوچه سعدی، پ 153
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد
تشریح اهداف:
  

اهداف اصلی پروژه: - خلق ثروت از طریق توجه به زبست بوم (محیط زیست و فرهنک بومی محلی) منطقه - توسعه شبکه کسب و کار از طریق نهادسازی و تعامل بین نهادی - ایجاد اشتغال پایدار بر پایه مزیت های موجود - افزایش درآمد سرانه اهداف فرعی: - توسعه خدمات گردشگری به عنوان زیر ساخت اصلی توسعه اشتغال و کارآفرینی در منطقه بر پایه ظرفیت های کشاورزی پایدار و فرهنگی بومی - توجه به کشاورزی پایدار و تولید محصولات سالم و طبیعی و ارگانیک به منظور ارزش افزوده بیشتر و ایجاد مزیت گردشگری پایدار - حفظ و صیانت از روستاها و فرهنگ بومی و محلی - گسترش گفتمان گردشگری ارگانیک در سطح جامعه از طریق برگزاری رویدادهای مختلف به منظور توسعه کسب و کار - سامانهدهی فضای کسب و کار - ارائه خدمات مختلف به ایده ها، کسب و کار ها و استارتاپ ها

توضیحات تکمیلی:
  

موسسه باران با توجه به زیست بوم با تلفیق گردشگری پایدار و کشاورزی پایدار بر پایه حفظ شاخصه های زیست محیطی، معماری و فرهنگ بومی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود به منظور توسعه اشتغال پایدار بر پایه نهادسازی اجتماعی به عنوان راه برونرفت مشکلات در مقیاس منطقه ای را تحت عنوان ایده نوآورانه «گردشگری ارگانیک» را برای ارزش آفرینی، خلق ثروت مطرح نموده است. .فاز مطالعات این ایده در سال های 97 و 98 صورت گرفت. در سال 99 ضمن تکمیل مطالعات در شش ماهه دوم 99 ، موسسه باران برای اجرایی کردن کردن پروژه اقتصاد منطقه ای، مکانی را در اختیار گرفت و کار مرمت و بازسازی و تجهیز مکان تا اردیبهشت 1400 ادامه پیدا کرد. از ابتدای 1400 بر پایه کلیه سوابق موجود، «سیستم مدیریت گردشگری ارگانیک» تعریف و رویه ها و فرایندهای آن برای مدیریت فضای اشتغال پایدار با محوریت گردشگری پایدار و استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه کارآفرینی تدوین شد. همچنین پروژه های مختلفی نیز شناسایی شد که از میان آنها جند استارتاپ اولویت دار مورد توجه قرار گرفت. در سال 1401 بخش های جدید هاب رسانه، محتوی دیجیتال نیز به خدمات موسسه افزوده شد.

 • خدمات قابل ارائه
  عنوان نوع خدمت
  فضای اشتراکی شامل میزکار و تلفن زیرساختی
  تسهیل ارتباطات اداری و سازمانی برای متقاضی زیرساختی
  فضای کارگاهی در زمینه صنایع دستی و گل های زینتی و گیاهان دارویی در محوطه زیرساختی
  فضای نمایشگاهی در محوطه زیرساختی
  محتوی دیجیتال زیرساختی
  شتابدهی به ایده ها، کسب و کارها و استارتاپ ها تخصصی
  هاب رسانه تخصصی
  آموزش تخصصی
  مشاوره و طراحی تخصصی
 • فهرست مجوزها، گواهینامه ها
  عنوان مرجع صدور
  ثبت شرکت ها
 • فضای قابل ارائه
  نوع ساختمان وضعیت مالکیت مجموع کل متراژ مرکز (متر)
  ویلایی استیجاری 3500
 • برنامه ها و رویدادهای آینده
  عنوان برنامه تاریخ برگزاری نفر ساعت / نفر رویداد محل اجرا نهادهای همکار
  فراخوان مسابقه ایده و استارتاپ های گردشگری پایدار و صنایع دستی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۶/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۳۰
  500 استان مازندران ستاد فناوری های نرم معاونت علمی - پارک علم و فن آوری مازندران - خانه های خلاق همکار - استانداری و فرمانداری ها - ادارات میراث و گردگشری - ادارات فرهنگ و ارشاد - بخش خصوصی فعال در صنعت گردشکری - صنف کار کشاورزی - اداره جهاد کشاورزی - تعاونی های روستایی -
  رویداد ملی مسابقه عکاسی ظرفیت های گردشگری پایدار مازندران با هدف تولیدمحتوی و توسعه بازار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۷/۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۱۹
  500 استان مازندران معاوت علمی ریاست جمهوری - وزارت میراث و گردشگری - وزارت فرهنگ و ارشاد - وزارت جها کشاورزی - استانداری مازندران - فرمانداری ها - پارک های علم و فن اوری - خانه های خلاق ایران - انجمن های عکاسی ملی و منطقه ای - رسانه های خبری - کسب و کار های حوزه گردشگری مل
  افتتاحیه زیست بوم و شبکه گردشگری ارگانیک با محوریت خانه خلاق و نوآوری باران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۵/۱۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۵/۱۳
  300 غرب مازندران ادارت استانی و شهرستانی(کار، میراث، ارشاد، جهاد، قرمانداری) - خانه های خلاق ایران - تعاونی ها و بخش خصوصی
  دورهمی زنجیره تامین و فروش تورهای گردشگری پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۵
  20 غرب مازندران شرکت های فعال حوزه گردشگری - تورلیدرها - فعالین اجتماعی
  گفتگو های اجتماعی گردشگری پایدار و کشاورزی پایدار با مردم تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۱
  1000 غرب مازندران صنف کار کشاورزی - فعالین اجتماعی - دهیاری ها - بخشداری ها - تعاونی ها
  رویداد ایده و استارتاپهای شاهد استان مازندران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۱۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۶/۱۵
  200 استان مازندران معاونت علمی ریست بوم خلاق - مرکز دانش پژوهان بنیاد شهید کشور- اداره مل بنیاد شهید مازندران - ادارت و دستگاه های مربوطه در استان - ادارت بنیاد شهید شهرستان ها -
  بازدید و ارزشگذاری مزرعه های با پتانسیل گردشگری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۱
  100 غرب مازندران صنف کار کشاروزی- دهیاری ها - بخشداری ها
  تور تخصصی چادرشب بافی ( انتقال دانش و تجربه) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۳۰
  240 غرب مازندران خانه خلاق - ادارات میراث و گردشگری
  نشست انتخاب 10 روستای الگوی مقصد گردشگری با هدف برندسازی و جریان سازی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۵/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۵/۱
  20 غرب مازندران فرمانداری ها - دهیاری ها - ادارات میراث
  دورهمی بلاگرها و فعالین فضای مجازی گردشگری و کشاورزی پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۵/۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۵/۶
  40 غرب مازندران ادارات میراث و گردشگری - فعالین فضای مجازی - شرگت های گردشگری
  پروژه تولید محتوی دیجیتال گردشگری پایدار و استقرار روی پلتفورم تاریخ شروع ۱۴۰۱/۵/۱۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
  700 غرب مازندران خانه های خلاق ایران - زیست بوم خلاق معاونت علمی - پارک علم و فن اوری مازندران - استاندازی مازندران - فرمانداری ها - بخشداری ها - فعالین گردشگری - ادارت میراث - ادارات ارشاد
  بازدید روستاهای مقصد گردشگری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۵/۲۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۱
  200 غرب مازندران فرمانداری ها - ادارت میراث - بخشدار یها
  تور آشنایی با هدف توسعه بازار گردشگری پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۶/۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۶/۴
  400 تهران معاونت علمی - خانه های خلاق - خبرگزاریها - شرکت ها و برندهای گردشگری
  دوره کارگاهی بلاگری و کسب درآمد در کشاورزی و گردشگری - 4 کارگاه تاریخ شروع ۱۴۰۱/۶/۱۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۱۹
  200 استان مازندران معاونت علمی ستاد زیست بوم خلاق - پارک عام و فن اوری مازندران - حانه های خلاق ایران - اداره میراث - اداره ارشاد - شرکت ها و فغالین تولدی محتوی -
  رویداد نقش غذای محلی در برندسازی مقصد گردشگری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۷/۱۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۷/۱۴
  200 استان مازندران معاونت علمی - استانداری - ادارت میراث و ارشاد -خانه های خلاق ایران - برندهای رستوران - آشپز های ملی - صنف رستوران و غذا خوری -
  تور و نشست تجاری گلهای زینتی و آپارتمانی با تولید گنندگان خلاق غرب مازندران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۷/۲۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۷/۲۲
  400 تهران خانه های خلاق ایران - صنف کار کشاورزی - تولید کنندگان - شرکت گردشگری
  تور گردشگری اینفلوئنسرها با هدف برندسازی گردشگری پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۷/۲۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۷/۲۹
  300 غرب مازندران معاونت علمی ستاد زیست بوم - خانه های خلاق - انجمن های سینما و تئاتر - پارک علم و فن آوری مازندران - برندهای گردشگری -
  رویداد معرفی و تجلیل از بلاگرهای تولید محتوی گردشگری پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۸/۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۵
  200 استان مازندران استانداری زماندران - پارک علم و فناوری مازندران - خانه های خلاق ایران - شرکت های خمات گردشگری -
  همایش گردشگری پایدار، راهبرد توسعه (معماری، گردشگری، کشاورزی) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۸/۲۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۲۶
  400 استان مازندران معاونت علمی - پارک علم و فن آوری مازندران وزارت جهاد کشاورزی- وزارت میراث و گردشگری -- استانداری - اداره کل جهاد کشاوزی - اداره کل گردشگری - اداره کل صمت - دانشگاه های استان و کشور - اساتید برجسته کشور -
  نشست بازاریابی تامین خدمات گردشگری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۹/۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۹/۳
  50 غرب مازندران شرکت های فعال گردشگری - خلنه های خلاق ایران - فعالین اجتماعی - ادارت میراث و گردشگری - نماینده فرمانداری ها
  نمایشگاه و نشت تجاری صنایع خلاق و فرهنگی مازندران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۹/۱۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۹/۱۰
  70 تهران معاونت علمی- خانه های خلاق ایران - وزارت میراث - تجار صنایع دستی - شتابدهنده ها - شهرداری تهران
  مسابقه سوغات غرب مازندران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۹/۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
  300 غرب مازندران معاونت علمی ستاد زیست بوم خلاق و ستاد زیست فناوری - خانه های خلاق - پارک علم و فن اوری مازندران - رسانه های خبری - تولید کنندگان
  رویداد ظرفیت های سرمایه گذرای گردشگری پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۰/۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۰/۸
  200 غرب مازندران صندوق نوآوری و شکوفایی - معاونت علمی و فن اوری - شتابدهنده های دولتی و خصوصی - خانه های خلاق - سرمایه گذرارن شخصی -
  دور همی نیاز های تولید محتوی دیجیتال برای گردشگری یایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۶
  50 غرب مازندران خانه های خلاق - بخش دولتی - بخش خصوصی -
  رویداد معرفی کاراکتر در برندسازی گردشگری پایدار تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
  200 غرب مازندران معاونت علمی ستاد زیست بوم خلاق - خانه هاش خلاث ایران - استانداری مازندران - شهرداری ها - فرمانداریها - پارک علم و فن اوری مازندران - دانشگاه ها - بخش خصوصی - رسانه ها
  نشست بازاریابی فروش خدمات گردشگری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۴
  300 نشست بازاریابی و فروش خدمات گردشگری معاونت علمی ستاد زیست بوم خلاق- خانه های خلاق - برند های ملی - خدمات دهندگان گردشگری غرب مازندران - فعالین اجتماعی - تورلیدرها
 • تیم ها
  نام تیم مسئول نوع فعالیت
  خدمات گردشگری و اقامت سیامک کاویانی شبکه سازی و شناسایی ظرفیت های اقامت و خدمات گردگشری در منطقه و برگزاری تورهای گردشگری پایدار متناسب با محیط زیست بر اساس تاسیسات موجود در منطقه
  فروشگاه های مقصد گردشگری ارگانیک پدرام کرکبودی راه اندازی فروشگاه های گردشگری ارگانیک در مقصد های گردشگری و اتصال مشاغل خانگی به عنوان تامین کننده فروشگاه ها
  تولید محصولات مراقبتی زیبایی از گیاهان دارویی herbal cosmetic مهدیه حامد تولید محصولات مراقبتی و زیبایی 100 درصد گیاهی بدون هر گونه افزودنی و برپایه گیاهان دارویی که روستاها شبکه تامین ان میباشند و میتواند جریان اشغال خوبی در روستاها ایجاد نماید
  رویداد منیره منصوری برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری رویدادها
  گل و گیاه زینتی بنسای و بیرونی عبد الحسین زندی طراحی ، تولید و توسعه درختچه های بنسای در گلدان های دستساز سنگی
 • تصاویر