حال خوب

نام خانه خلاق و نوآوری:   حال خوب
تایید شده
شماره تماس:   03432112136 وب سایت:   http://halekhoobcenter.ir/ ایمیل:   halekhoobekerman9847@yahoo.com
آدرس:   کرمان کرمان کرمان-بلوارجمهوری اسلامی-حدفاصل کوچه19-21-مرکز حال خوب
تشریح اهداف:
  از اهداف ایجاد خانه خلاق و نواوری حال در حوزه سالمندان میتوان به موارد زیر اشاره کرد 1.اموزش و ارتقاء هدفمند و متمرکز دانش،مهارت و تجربه نیروی انسانی فعال در حوزه تخصصی سالمندان 2.ارائه ی مشاوره های تخصصی لازم به منظور تسریع فرایند ها در جهت اجرایی و عملیاتی شدن ایده های ارائه شده در حوزه سالمندی 3.کاهش زمان و افزایش اثر بخشی برنامه تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی ایده 4.کاهش ریسک اجرای برنامه های تبدیل ایده به محصول توسط صاحبان ایده 5.شناسایی،جذب و حمایت از ایده های خلاق در حوزه سالمندی 6.ایجاد بستر مناسب برای معرفی و اشنایی سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در طرح های نواورانه و خلاقانه سالمندان
توضیحات تکمیلی:
  به منظور توسعه ی طرح و کسب وکار های مبتنی بر خلاقیت،نواوری و فناوری در حوزه سالمندان خانه خلاق و نواوری حال خوب جهت تسهیل و تسریع ایده و طرح های خلاقانه و نواورانه و تیم های ان ها برای ایجاد کسب و کار وتجاری سازی محصولات تولیدی فعالیت خواهد نموند.
نام شرکت:   شرکت تعاونی سلامت بنیان حال خوب شناسه ملی شرکت:   14008075208 شماره ثبت:   15873
مدیرعامل:   حمیدرضا کاشف نوع شرکت:   تعاونی تولید و مصرف نام تجاری:   
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد