خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان

  خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان
تایید شده
نام شرکت:   دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان شناسه ملی شرکت:   14003163973 شماره ثبت:   55511
مدیرعامل:   محسن نیازی نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   دانشگاه کاشان
شماره تماس:   9133607807 وب سایت:    ایمیل:   m.karkonan@kashanu.ac.ir
آدرس:   اصفهان کاشان کاشان- کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- دانشکده علوم انسانی- مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی(خانه خلاق)
ماهیت شرکت:   دولتی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد
تشریح اهداف:
  

- ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری های مورد نیاز جامعه و منطقه - توانمندسازی اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای نوآوری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی - کمک به شرکتها و بنگاه ها برای بقا در بازار رقابتی دیجیتال - ایده یابی و تست و ارزیابی مدل های جدید و مختلف - شناسایی نخبگان و پژوهشگران در این حوزه - ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای دانش بنیان و کمک به این واحدها جهت تولید و توسعه محصولات وخدمات - تأمین نیازها و تجاری سازی محصول نهایی - تأمین نیازهای پژوهش های کاربردی صنعت از طریق تیم های استارت آپی ، پژوهشی - ایجاد انگیزه و بستر فعالیت برای دانشجویان و دانش اموختگان دانشکده علوم انسانی در حوزه های نوآوری - ایجاد کسب و کار و تأأمین فعالیت های تحقیق و توسعه - ایجاد زمینه های لازم برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی - توسعه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب و کار - درآمدزایی دانشگاه در راستای حمایت از تحقیقات دانشگاهی از طریق تجاری کردن نتایج تحقیقات علمی

توضیحات تکمیلی:
  

مرکز نوآوری (Innovation center) با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی منطقه کاشان در حوزه کسب و کار تأسیس می‌شود. این مرکز، تقاضا محور یا نوع 2 بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات پژوهشی دانشگاه کاشان فعالیت می کند.