خانه خلاق و نوآوری جهاددانشگاهی زنجان

نام خانه خلاق و نوآوری:   خانه خلاق و نوآوری جهاددانشگاهی زنجان
تایید شده
شماره تماس:   33035000 وب سایت:   http://cciijdz.ir/ ایمیل:   sec.zn@acecr.ac.ir
آدرس:   زنجان زنجان بلوار ملاصدرا -جنب میدان شورا مجتمع جهاددانشگاهی
https://instagram.com/cciijdz
تشریح اهداف:
  ظرفیتسازی برای اشتغالدانشبنیان فارغالتحصیلان رشتههای علوم انسانی، هنر و فناوریاطلاعات - تامین زيرساختهاي لازم براي توسعه كارآفرينی فرهنگی و حمایت از فعالیتهای دانشبنیان در حوزه علوم انسانی و هنر - ایجاد تعامل موثر میان اندیشمندان و محققان حوزه علوم انسانی با هنرمندان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و رسانهای - حمایت از تجاری¬سازی فناوریهای نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی و پژوهشی - جلب حمایت سرمایهگذاران داخلی برای توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
توضیحات تکمیلی:
  صنایع فرهنگی به صنایعی گفته می شود که خروجیهای خلاق و هنری ملموس و ناملموس تولید کنند که دارای پتانسیل تولید ثروت و ایجاد درآمد از طریق بهرهبرداری از دارائیهای فرهنگی و تولید خدمات و کالاهای دانشبنیان هم سنتی و هم نو هستند. و امروزه اصطلاح صنعت فرهنگی بهمعنای توانمند ساختن اقتصادی تولیدات فرهنگی بهمنظور تولید محصول، اشتغال، درآمدزایی و پاسخ به نیازهای مصرفکننده است.
نام شرکت:   جهاددانشگاهی استان زنجان شناسه ملی شرکت:   14005734547 شماره ثبت:   999
مدیرعامل:   کامران جعفری نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   جهاددانشگاهی
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد
 • خدمات قابل ارائه
  عنوان نوع خدمت شرایط
  صنایع فرهنگی خلاق تخصصی
  بازارچه های صنایع دستی زیرساختی
 • فهرست مجوزها، گواهینامه ها
  عنوان مرجع صدور تاریخ صدور
  وزارت علوم ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
  جهاددانشگاهی ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
  دانشگاه جامع علمی کاربرذی ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
  ادراه کار و تعاون ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
 • فضای قابل ارائه
  نوع ساختمان وضعیت مالکیت مجموع کل متراژ مرکز توضیحات
  سایر ملکی 500
  نوع ساختمان وضعیت مالکیت مجموع کل متراژ مرکز توضیحات
  بخشی از فضای اداری ملکی 700
 • برنامه ها و رویدادهای آینده
  عنوان برنامه تاریخ برگزاری نفر ساعت / نفر رویداد محل اجرا نهادهای همکار
  رویداد ایده بازار تاریخ شروع ۱۴۰۰/۶/۱۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۶/۳۰
  3500 ساعت /173 نفر آنلاین و حضوری کمیته امداد
 • تیم ها
  نام تیم مسئول نوع فعالیت
  صنایع کفش داود مقدم بازاریابی و تولید کفش
  سایت جامع امید کمالی سایت
  برلا شیدا عباسی سنگ دوزی
  نادین هنر جواد محمدی مجد انیمیشن
 • تصاویر