خانه خلاق و نوآوری ذوق

  خانه خلاق و نوآوری ذوق
تایید شده
نام شرکت:   مهر آوین ذوق شناسه ملی شرکت:   14012548714 شماره ثبت:   56161
مدیرعامل:   سیده فاطمه رهنما نوع شرکت:   مسئولیت محدود نام تجاری:   مهرآوین ذوق
شماره تماس:   9195954911 وب سایت:   https://mehravinzogh.ir/ ایمیل:   mehravinzogh@gmail.com
https://instagram.com/khanezogh
آدرس:   تهران تهران خانه خلاق و نوآوری ذوق
ماهیت شرکت:   خصوصی تاریخ تایید دانش بنیان :  ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ تاریخ تایید خلاق :  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تشریح اهداف:
  

۱ایجاد یک شتابدهنده کل در مرحله مقدماتی که در این مرحله کلیه خدمات رایگان می باشد. -۲ایجاد بسترهاي تعاملی جهت راه اندازي کسب و کار و استارت آپ ها از طریق برگزاري دوره هاي مختلف. -۳راه اندازي کسب و کار و استارت آپ ها در حوزه فضاي مجازي. -۴ارائه خدمات مشاوره اي آموزشی در سطح مقدماتی بصورت رایگان. -۵ایجاد یک شبکه کارآفرینی با محوریت کسب و کارها و استارت آپ ها. -۶برگزاري رویدادها، دوره هاي آموزشی مختلف با هدف ارتقاء سطح کیفی استارت آپ ها و کسب و کارها. -۷برگزاري دوره هاي بلندمدت وکوتاه مدت با محوریت اشتغال و آموزش هاي حرفه اي جهت ورود به بازار کار. -۸برگزاري دوره هاي مشاوره اي در تمام زمینه ها

توضیحات تکمیلی:
  

این مجموعه در ابتدا در سال 1392با نام گروه ایده پردازي ذوق شروع به فعالیت نموده در زمینه طراحی سایت واپ هاي موبایلی و تالیف. در سال ، 1394وارد فعالیتهاي استارت آپی شد و در سال ، 1396اقدامات خود را بصورت جدي جهت داده و با رویکرد ایجاد استارت آپ قوي در حوزه ITشروع به فعالیت نمود و در سال 1397 ، با ثبت شرکت و ثبت نام در ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان ، معاونت علمی و فن آوري ریاست جمهوري با سه محصول منحصر بفرد در زمینه ITو الکترونیک توانست بعد از آزمون هاي متعدد در اردیبهشت سال ، 1398جزو شرکت هاي دانش بنیان قرار گیرد ؛ در سال ، 1397یک شتابدهنده براي ایجاد استارت آپ ها راه اندازي شد که تا به امروز تعداد 10شرکت و 22استارت آپ تربیت نموده است و بالغ به 100نفر را بصورت تخصصی و نیمه تخصصی در زمینه راه اندازي کسب و کار و استارت آپ آموزش داده است

 • خدمات قابل ارائه
  عنوان نوع خدمت
  فضای کار اشتراکی زیرساختی
  توسعه و تسهیل کسب و کار تخصصی
  برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت/کوتاه مدت تخصصی
  منتورینگ و مشاوره تخصصی
  تولید محتوا تخصصی
 • فهرست مجوزها، گواهینامه ها
  عنوان مرجع صدور
 • فضای قابل ارائه
  نوع ساختمان وضعیت مالکیت مجموع کل متراژ مرکز (متر)
  ویلایی استیجاری 600
 • برنامه ها و رویدادهای آینده
  عنوان برنامه تاریخ برگزاری نفر ساعت / نفر رویداد محل اجرا نهادهای همکار
  سه شنبه های کار آفرینی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۱۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۱۶
  50 خانه خلاق و نوآوری ذوق شهرداری منطقه 10
 • تیم ها
  نام تیم مسئول نوع فعالیت
 • تصاویر