خانه خلاق و نوآوری صنایع و معادن شهر

   خانه خلاق و نوآوری صنایع و معادن شهر
تایید شده
نام شرکت:   گروه توسعه صنایع و معادن شهر شناسه ملی شرکت:   14004418488 شماره ثبت:   460894
مدیرعامل:   احمد رونقی خامنه نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   گروه توسعه صنایع و معادن شهر
شماره تماس:   40223807 وب سایت:   https://www.cityimd.com ایمیل:   cityimholding@gmail.com
آدرس:   تهران تهران ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان حق شناس (شناسا)، ک پونک، پ 1
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تاریخ تایید خلاق :  ۱۴۰۱/۳/۲۴
تشریح اهداف:
  

سهامداری در شرکتهای استارتاپی و یا سهیم شدن در بخشی از درآمد حاصل از فروش کالا، خدمات یا ایده موردنظر به عنوان عواید اقتصادی، جذب سرمایهگذاران و معرفی طرحهای برتر و خلاقانه جهت اجرائی شدن آنها، کمک به ایدهها در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی

توضیحات تکمیلی:
  

سهامداری در شرکتهای استارتاپی و یا سهیم شدن در بخشی از درآمد حاصل از فروش کالا، خدمات یا ایده موردنظر به عنوان عواید اقتصادی، جذب سرمایهگذاران و معرفی طرحهای برتر و خلاقانه جهت اجرائی شدن آنها، کمک به ایدهها در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی