خانه خلاق و نوآوری فن آموز

  خانه خلاق و نوآوری فن آموز
تایید شده
نام شرکت:   سراج فن آموز شناسه ملی شرکت:   10103591600 شماره ثبت:   545
مدیرعامل:   حازم فریپور نوع شرکت:   مسئولیت محدود نام تجاری:   فن آموز
شماره تماس:   02176250640 وب سایت:   http://fanamouz.ir ایمیل:   info@fanamouz.ir
https://instagram.com/@fanamouz
آدرس:   تهران پردیس پارک فناوری پردیس - برج فناوری
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تاریخ تایید خلاق :  ۱۳۹۸/۶/۳۰
تشریح اهداف:
  

توسعه علم همگانی

توضیحات تکمیلی:
  

ترویج و آشنا سازی عموم مردم به ویژه دانش آموزان با مفاهیم علم و فناوری از طریق آموزش مفاهیم با کمک مشاهده و آزمایش