خانه خلاق و نوآوری گام دوم

  خانه خلاق و نوآوری گام دوم
تایید شده
نام شرکت:   گام دوم شناسه ملی شرکت:   14008676775 شماره ثبت:   548420
مدیرعامل:   محمدرضا مرادی طادی نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   گام نو
شماره تماس:   02122403641 وب سایت:   https://www.spra.ir ایمیل:   m.moradi.tadi@gmail.com
آدرس:   تهران تهران تهران ولنجک دانشگاه بهشتی ساختمان شماره 2پارک علم و فناوری
ماهیت شرکت:   خصوصی تاریخ تایید دانش بنیان :  ۱۴۰۰/۶/۱۶ تاریخ تایید خلاق :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
تشریح اهداف:
  

به اذعان صاحبنظران و تحلیلگران، نظام کنونی حکمرانی ایران با آسیبها و چالشهایی رو به روست که «تحول بنیادین در شیوههای مدیریتی و حکمرانی» را ضروری مینماید. ناهمسویی و عدم مطابقت رویکردها، فرآیندها، روشها و محتوای مدیریتی و اداری در ساحتهای مختلف با چارچوبهای نظام باورهای اسلامی و دگرگونیهای اجتماعی از یک سو، و از سوی دیگر تغییرات گستردۀ تکنولوژیک در عرصههای فناوری و همچنین بحرانها و ابرچالشهایی مثل مسائل زیست محیطی، تنشهای منطقهای و بین المللی، مشکلات هویتی و اجتماعی، از مهمترین این چالشهاست. به عبارت دیگر در عرصه حکمرانی نیاز جدی به الگوها، خدمات و محصولاتی وجود دارد که بتوانند در عین سازگاری با مبانی اسلامی، فرآیند تغییرات و چالشها را مدیریت کنند و کارآیی و کارآمدی حکمرانی در ایران را افزایش دهند

توضیحات تکمیلی:
  

الف) تاریخچه مختصری از شکلگیری و مشخصات خانه خلاق و نوآوری: اعضای مجموعه گام دوم، در طی ده سال گذشته در حوزههای نوآوری اجتماعی و تکنولوژیهای حکمرانی و کارآفرینی اجتماعی، فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی متعددی داشتهاند، و در همین راستا با مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نهادهای عمومی از جمله شهرداری تهران و وزارت رفاه و دانشگاههای مادر، مانند دانشگاه تهران، همکاریهای مختلفی داشتهاند که منجر به آشنایی عمیق و جدی آنان با مشکلات زیرساختی و ناپیدای ایران شده است؛ مشکلاتی که غالباً از چشم نهادهای سیاستگذار رسمی دور مانده است. بنابراین به این جمعبندی رسیدند که یکی از جدّیترین راههای پیشرفت کشور توانمندسازی جامعه به واسطۀ پارادایمها و روشهای نوینی است که در بیشتر کشورهای جهان نتایج مطلوبی داشته است، از همین رو، در ادامه فعالیتهای خود و به منظور تاثیرگذاری بیشتر راه اندازی مجموعه ای را در دستور کار قرار داد تا بتوانند به اهدافی که برآمده از سالها تحقیق و پژوهش روشمند است جامه عمل بپوشانند

 • خدمات قابل ارائه
  عنوان نوع خدمت
  زیرساختی
 • فهرست مجوزها، گواهینامه ها
  عنوان مرجع صدور
 • فضای قابل ارائه
  نوع ساختمان وضعیت مالکیت مجموع کل متراژ مرکز (متر)
  ویلایی ملکی 500
 • برنامه ها و رویدادهای آینده
  عنوان برنامه تاریخ برگزاری نفر ساعت / نفر رویداد محل اجرا نهادهای همکار
  تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۹
  000000000000
 • تیم ها
  نام تیم مسئول نوع فعالیت
  پریفما سبحان عابدین نژاد واقعیت افزوده
  ایزاین عماد عبدالمطلبی طراحی و تولید فرش
  پویان مهشید رسولی خدمات سالمندی
  سبزآور حمید معین فرد پسماند
 • تصاویر