خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

  خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
تایید شده
نام شرکت:   مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه شناسه ملی شرکت:   14003422988 شماره ثبت:   1
مدیرعامل:   مهدی رحیمی گیلانی نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   
شماره تماس:   9331002672 وب سایت:    ایمیل:   incubator@iict.ac.ir
  https://linkedin.com/مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
آدرس:   تهران تهران خ شهید بهشتی - خ احمد قصیر(بخارست) - ک دوم - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد
تشریح اهداف:
  

تهیه ی طرح تاسیس، تنظیم شرح وظائف، سازمان نما، دستورالعمل ها و برنامه ی فعالیت مرکز و ارائه جهت تصویب و ابلاغ. شناسایی و پیشنهاد افراد صاحب صلاحیت های لازم برای عضویت در ارکان سازمانی مرکز جهت تایید و انتصاب. پیگیری فرایند درون سازمانی و تشریفات قانونی تاسیس مرکز، با توجه به مفاد اساسنامه و مقتضیات اسناد فرادستی پژوهشگاه و مقررات و قوانین جاری کشور. راه اندازی و تمشیت امور مرکز و مدیریت برنامه ها و فعالیت های مرکز. اتخاذ تدابیر لازم در راستای خوداتکایی مرکز نسبت به نیازمندیها و هزینه های جاری آن.

توضیحات تکمیلی:
  

با توجه به اهداف و رسالت علمی ـ فکری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ظرفیت های درخور توجه واحدها و آحاد پژوهشگاهی برای ایفای نقش کارساز و گرهگشا در پیشبرد امور نظام مقدس جمهوری اسلامی و وظائف دستگاهها و نهادهای مختلف کشور، مرکز رشد علوم انسانی اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۶ تاسیس شد.

 • خدمات قابل ارائه
  عنوان نوع خدمت
  • کلینیک مشاوره زیرساختی
  • شبکه‌سازی زیرساختی
  جذب و پذیرش تخصصی
  • خرید تخصصی
  • تعریف پروژه‌ در راستای نیازمندی‌های مرکز تخصصی
  • عضویت تخصصی
  • سامانه دیدبانی علم و فناوری تخصصی
  • معرفی تخصصی
 • فهرست مجوزها، گواهینامه ها
  عنوان مرجع صدور
  معاونت علمی ریاست جمهوری
 • فضای قابل ارائه
  نوع ساختمان وضعیت مالکیت مجموع کل متراژ مرکز (متر)
  بخشی از فضای اداری سایر 500
 • برنامه ها و رویدادهای آینده
  عنوان برنامه تاریخ برگزاری نفر ساعت / نفر رویداد محل اجرا نهادهای همکار
  از ایران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۴
  300 سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات
  تحلیل روند و ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران تاریخ شروع ۱۳۴۰/۵/۱۸
  تاریخ پایان ۱۳۴۰/۵/۱۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  ابعاد سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران تاریخ شروع ۱۳۴۰/۱۲/۱
  تاریخ پایان ۱۳۴۰/۱۲/۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  حکمرانی بر مبنای واقعیت ها و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی تاریخ شروع ۱۳۴۰/۱۲/۲
  تاریخ پایان ۱۳۴۰/۱۲/۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  دانشگاه و سرمایه اجتماعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۲/۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۲/۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  هوش مصنوعی و نقاط تلاقی آن با الهیات تاریخ شروع ۱۴۰۰/۷/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۷/۲۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم - مرکز پژوهش‌های مجلس
  بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر حکمرانی در کشور تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  خلاء‌های سیاستگذاری در حوزه سرمایه اجتماعی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۲۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۲۳
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  لزوم طراحی سند جامع مسئولیت اجتماعی از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری (ضرورت الزام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهت انجام مسئولیت اجتماعی) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۲۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  مدل استفاده از کلان داده‌ها در حکمرانی فضای مجازی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۲۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۲۳
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  آزمایشگاه‌های علوم اجتماعی محاسباتی دنیا و توصیه‌هایی سیاستی برای صحنه حکمرانی داده کشور تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  چالش‌های تحلیل افکار عمومی و توصیه‌های سیاستی برای صحنه حکمرانی داده کشور (مطالعه موردی: انتخابات ۱۴۰۰) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۲۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  پیشنهاد اولویت‌های سیاستی در حکمرانی آموزش‌وپرورش (بر اساس نظام مسائل شناسایی‌شده) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۲۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۲۵
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  تمرکززدایی در آموزش و پرورش ایران (تصویر موجود مسئله در کشور و توصیه های سیاستی ناظر بر آن) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۲۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  تمرکززدایی در آموزش و پرورش دنیا (مطالعه موردی: ایالات متحده آمریکا) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۵
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  مراحل بینش رفتاری و به‌کارگیری آن در آزمایشگاه ارزیابی علوم شناختی سیاست‌گذاری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۲۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۲۷
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  بررسی فقر از منظر بینش رفتاری: مطالعه موردی بریتانیا تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۲۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۲۶
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  تحلیل کلان‌روندهای جهانی آموزش عالی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۲۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۲۵
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  تصاویر آینده آموزش عالی در ایران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۷
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  تنظیم‌گری فضای مجازی در ایران – (تاریخچه، روایت ها و مدل های مواجهه با موضوع) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۲۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۲۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  خلاء های سیاستگذاری در حوزه حکمرانی و هوش مصنوعی (گزارشی از تجارب جهانی و توصیه‌هـای سیاستــی) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۲۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۲۷
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  الگوی راهبردی حاکمیت هوشمند (حکمرانی هوش مصنوعی در پیشگیری از فساد) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۲۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۲۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  حکمرانی امروزین و ضرورت سازماندهی شبکه ابرهوش مشترک تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  تصاویر آینده حکمرانی آموزش عالی (مروری بر روندها و تجارب جهانی و ارائه پیشنهادها) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  طراحی سیستم‌های کنترل ذهن با استفاده از فناوری‌های شناختی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ستاد کل
  مسئله شناسی حوزه فضای مجازی (نظام مسائل) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  ره نگاشت بخش امنیتی-دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد شبکه ای (ترسیم مدل مطلوب آفند و پدافند در حوزه دفاعی، تهدیدات و ریسک‌های امنیتی با نگاه آینده‌پژوهانه) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۳۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۳۰
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دکترین فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۳۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۳۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ستاد کل
  شبکه ملی اطلاعات (تجربه‌نگاری موضوع در ایران، تجربه کشورهای پیشرو، الزامات زیرساختی تحقق) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۳۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۳۰
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  نظام مسائل گذرگاه ایمن مرزی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۳۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۳۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ستاد کل
  مسئله شناسی حوزه آموزش و پرورش (نظام مسائل) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  شناسایی نظام مسائل توسعه زیست بوم آموزش و پرورش مجازی نظام آموزش رسمی عمومی کشور تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۱۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۱۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز ملی فضای مجازی
  تاریخ شفاهی نحوۀ تخصیص بودجه آموزش عمومی در نظام حکمرانی کشور تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۳
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  آینده‌های جنگ‌های سایبری در افق 2050 و توصیه‌های سیاستی برای صحنه حکمرانی فضای مجازی ایران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ستاد کل
  طرح کتاب اسلام به زبانی متفاوت تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۴/۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بنیاد ابن سینا
  طرح خودآموز زبان فارسی ویژه مخاطبان روس‌ تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۱۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۱۵
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بنیاد ابن سینا
  تبیین مفهومی و تعیین حدود و ثغور یک تا سه کد تنقیحی و عملیاتی کردن آن (تعیین کد و سپردن جهت اجرا با کارگروه سه قوه است) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  طراحی الگوی مطلوب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تهیه پیش‌نویس قانون) تاریخ شروع ۱۴۰۱/۳/۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۳/۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  تجربه‌نگاری موضوعات اقتصادی کشور تاریخ شروع ۱۴۰۱/۴/۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۲/۵/۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی- وزارت اقتصاد
  هوش مصنوعی و پدیده آگاهی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۸/۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۸/۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم - مرکز پژوهش‌های مجلس
  هوش مصنوعی و دین تاریخ شروع ۱۴۰۰/۸/۲۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۸/۲۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم - مرکز پژوهش‌های مجلس
  خداباوری و هوش مصنوعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۹/۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۹/۶
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم - مرکز پژوهش‌های مجلس
  یافته‌های علوم رفتاری و تاثیر آن بر سیاستگذاری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۲/۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۲/۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  نگاهی به مطالعات میان رشته ای و کاربرد هوش مصنوعی در علوم گوناگون تاریخ شروع ۱۴۰۰/۸/۲۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۸/۲۶
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  هوش مصنوعی و حکمرانی در آینده تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  چالش های تحلیل افکار عمومی با استفاده از کلان‌داده شبکه‌های اجتماعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  مروری بر مراکز فعال علوم اجتماعی محاسباتی در جهان تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  مدل مطلوب دیپلماسی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران تاریخ شروع ۱۴۰۰/۹/۱۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۹/۱۶
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  گفتگوهای فرهنگی ایران و روسیه تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۰/۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۰/۷
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال روسیه، با تمرکز بر فرهنگ تجاری تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۲/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۲/۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی - مرکز پژوهش‌های مجلس
  تنظیم گری (رگولاتوری) فضای مجازی در ایران تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  بررسی مدل آموزشی مدارس عصری و تلفیقی در کشور اندونزی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۹/۳
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۹/۳
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس - مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا - موسسه عزمی نو - موسسه مطالعات فرهنگی جنوب شرق آسیا - مدرسه مطهری باندونگ
  نشست مدرسه محوری به مثابه راهبرد تحول تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس
  بررسی سیاست‌های تمرکززدایی آموزشی در ایالات متحده آمریکا تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس - دانشگاه امام صادق(ع)
  تنظیم‌گری سلامت تاریخ شروع ۱۴۰۰/۹/۳۰
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۹/۳۰
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس - مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری - مجمع دانشجویان ایرانی مقیم چین
  تجربه تحصیل و آشنایی با مرزهای دانش انسان‌شناسی در خارج از کشور تاریخ شروع ۱۴۰۰/۴/۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۴/۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  تجربه تحصیل در رشته فلسفه علم در غرب تاریخ شروع ۱۴۰۰/۵/۱۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۵/۱۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی
  کارگاه شرکت در کنفرانس های بین المللی و مدارس فصلی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۶/۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۶/۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرسه حمکرانی شهید بهشتی
  انتقال تجارب و فرصت تحصیل و پژوهش در رشته حقوق تاریخ شروع ۱۴۰۰/۶/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۶/۲۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی
  کارگاه تعمق در واقعیات دنیای نوآوری تاریخ شروع ۱۴۰۰/۷/۲۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۷/۲۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی
  روایت تجربه و تحصیل در رشته جامعه شناسی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۷/۲۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۷/۲۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  روایت فرصت تحصیل و پژوهش در الهیات تطبیقی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۸/۱۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۸/۱۲
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  فلسفه تخصص تاریخ شروع ۱۴۰۰/۹/۲۴
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۹/۲۴
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  حقوق تجارت اتحادیه اروپا تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۰/۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۰/۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  نشست حفظ و صیانت از میراث فرهنگی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۱/۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۱/۶
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  روایت تجربه تحصیل و پژوهش در مطالعات اسلامی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  دوره آشنایی با مبانی و مظاهر تمدن تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره سیر تحول فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره سرمایه اجتماعی در اسلام تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره هیستوریسیزم و دین تاریخ شروع ۱۴۰۱/۹/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۹/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره آشنایی با نسخ خطی اسلامی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۸/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره منطق فهم دین تاریخ شروع ۱۴۰۱/۷/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۷/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره عرفان عملي در اسلام تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان ایران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره تاریخ زندگی پیامبر اکرم تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره آشنایی با هنر اسلامی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۹/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۹/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره" ادبیات پایداری ایران و روسیه" تاریخ شروع ۱۴۰۱/۸/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۸/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره آشنایی با هنر و سینمای ایران تاریخ شروع ۱۴۰۱/۷/۲۹
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۷/۲۹
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره تخصصی تاریخ اسلام از آغاز تا سقوط عباسیان تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  دوره آشنایی با عرفان اسلامی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
  300 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  رویداد دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
  1500 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی o دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (پژوهشکده آماد)
  بوت کمپ نوآوران تربیت کودک تاریخ شروع ۱۴۰۱/۶/۲
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۶/۱۵
  500 زیست بوم تربیتی نهی واقع در کالهدوز 1/4 زیست بوم تربیتی نهی
  رویداد آینده فناوری‌ها و هوش مصنوعی در حوزه‌های حکمرانی تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۱
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  700 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  سلسله نشست‌های روایت‌های فرامرزی(ویژه نوآوران و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور)- 30 جلسه تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
  500 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
  کارگاه‌های آموزشی نوآوری، آینده‌پژوهی، علم داده، هوش مصنوعی، حکمرانی زیست‌فناوری تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
  تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
  500 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
 • تیم ها
  نام تیم مسئول نوع فعالیت
  تنظیم‌گری دکتر حسین بابایی مجرد باسمه تعالی تعریف هسته تنظیم¬گری مرکز رشد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی "تنظیم¬گری ابزاری قانونی برای اجراپذیر یا اثربخش کردن سیاست¬های حاکمیتی است". 1. حوزه¬های موضوعی هسته تنظیم¬گری(Regulation Issues) الف. مقررات¬زدایی بر اساس تعریف تنظیم¬گری، ف
  جنوب شرق آسیا محمد کاشی‌زاده جنوب شرق آسیا
  سرمایه اجتماعی محمدهادی قاسمی هوالحکیم عناوین نشست‌های پیشنهادی: 1. آسیب‌شناسی سیاستگذاری‌های هویت قومی در ایران • ارائه دهندگان: 1. دکتر صالح عضو هیت علمی دانشگاه ملی استرالیا 2. یک نفر از مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه (متخصص آمایش سرزمین) 3. یکی از
  علوم شاختی (فناوری‌های شناختی) رحمت امامی در گام اول به صورت کلی به موضوع علوم شناختی پرداخته می‌شد که در همان ابتدای کار، با بررسی بخش های نوظهور موضوع در دنیا به راه‌اندازی آزمایشگاه بینش رفتاری برای صحنه حکمرانی و سیاستگذاری کشور رسیدیم.
  تفاهم و تحول فرهنگی (تعلیم و تربیت) محمد شیرازی مربیان باید در ضمن مطالب مربوط به علوم اجتماعی، زبان و ادبیات، علوم فلسفی و علوم طبیعی تاریخچه پیدایش مؤسسات اجتماعی مثل دولت، قوه قانونگزاری، آداب دینی، سیستم اقتصادی، دستگا ههای تربیتی و خانواده را بدقت مورد مطالعه قرار دهند و وضع هر یک از این مؤسسات را
  مطالعات تصاویر آینده مهکامه طاعتی • یکی از بحث های مهم در دنیا، درک تصاویر آینده مسائل مبتلابه کشور و پیامدسنجی آن در پیش از ورود به صحنه سیاستگذاری کشورهاست. این موضوع در قالب آزمایشگاه آینده پیگیری می شود. • طرح تفصیلی راه اندازی آزمایشگاه نوشته شده است.
  آزمایشگاه علوم اجتماعی محاسباتی و شناختی حسین رحمانی علوم اجتماعی محاسباتی، با رویکرد چند رشته ای و یکپارچه به پیمایش‌های اجتماعی می‌نگرد و نقطۀ کانونی تمرکزش بر پردازش اطلاعات با استفاده از فناوری پیشرفتۀ اطلاعات است. تکالیف محاسباتی این رشته شامل تحلیل شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌های جغرافیایی اجتماعی، محتوای
  دیپلماسی فرهنگی محمدحسین شعاعی • مسئله اساسی آن بود که نزدیک به 67 نهاد در سطح فرهنگ در فضای بین الملل در حال دریافت بودجه هستند در صورتی که یک تنظیم گری مناسبی میان این نهادها برقرار نیست و نتیجه کار متأسفانه مطلوب نبوده است. • مقرر شده که در همکاری چهار گانه میان شورای عالی انقلاب
  شرکت نوپای کسب و کار بین المللی طراحی، تولید، و عرضه بازی های رومیزی طبق الگو‌ی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت (در حوزه های ملی، هویتی، تاریخی، مذهبی) دکتر سجاد یوسف محمودی شرکت نوپای کسب و کار بین المللی طراحی، تولید، و عرضه بازی های رومیزی طبق الگو‌ی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت (در حوزه های ملی، هویتی، تاریخی، مذهبی)
  شرکت نوپای آموزش زبان فارسی به زبان‌های دیگر دکتر کاظم‌زاده شرکت نوپای آموزش زبان فارسی به زبان‌های دیگر
  شرکت نوپای رگ تک (تنظیم‌گری بر اساس بلاکچین) دکتر قائمی‌نیا شرکت نوپای رگ تک (تنظیم‌گری بر اساس بلاکچین)
  آزمایشگاه حکمرانی عباس خداپرست آزمایشگاه های حکمرانی در سرتاسر جهان با مأموریت حمایت از سیاست گذاران با راه حل های نوآورانه، مبتنی بر تحقیقات تجربی، در حال ظهور هستند. این روند کمتر از یک دهه پیش آغاز شد (پرایس، 2015؛ توریست و همکاران، 2017 )، و یک مطالعه اخیر 78 آزمایشگاه حکمرانی را ت
  آزمایشگاه بینش رفتاری سید رحمت امامی با توسعه فناوری‌های نوین، استفاده از آن در فرایندهای کسب و کار به‌شدت در حال گسترش است. بر همین اساس سازمان‌های ملی آماری (NSOs) در چند سال اخیر مطابق با توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی آماری در قالب مدرن‌سازی آمار رسمی اقدام به به‌کارگیری علوم و فناوری‌
  انتقال تجارب نخبگان مرتضی رفیعی برگزاری نشست برای انتقال تجربه تخبگان ایرانی خارج از کشور به علاقه‌مندان هر حوزه
  آزمایشگاه آینده ایمان رضایی روند شتابان توسعۀ فناوری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و چالش های مدیریت آن و همچنین بروز تحولات اخیر در وضعیت جدید اقتصاد جهانی، همراه با دیگر چالش های جهانی، اهمیت مطالعات آینده را هر چه بیشتر برای مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری روشن کرده است. فناو
  حکمرانی بازار علم و فناوری دکتر مولانژاد تحلیل حکمرانی نظام نوآوري ایران، با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوري استخراج شده که مشتمل بر فرآیندهاي سیاستگذاري، تعیین اولویتها، طراحی و پیادهسازي برنامهها و ارزیابی سیاستها و یادگیري میباشد. ابزارهاي پرسشنامه و برگزاري هماندیشی براي جمعآوري
  دیپلماسی علم و فناوری (تمرکز بر فعال‌سازی نخبگان ایرانی خارج از کشور) دکتر شهاب نوروزیان  مطالعه و تحلیل دقیق و دست اول از کشورهای هدف  ایجاد ارتباط علمی مستمر با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بهره برداری های علمی، اقتصادی و سیاسی  بازوی فکری و مشاوره ای ارگان های تصمیم ساز داخل کشور  اعزام هدفمند دانشجویان و مهاجران تحصیلی  استفاده از
  سازمان‌های بین‌المللی محمد عبداله‌زاده ارتباط گیری با نهاد‌های حاکمیتی همسو در ایران و خارج از ایران
  حکمرانی فضای مجازی محمدصادق نصراللهی حکمرانی و سیاست‌گذاری فضای مجازی برای کودک و نوجوان با توجه به اهمیت قشر کودک و نوجوان و عمق اثرگذاری فضای مجازی روی این قشر، تحلیل سیاست های اعلامی و اعمالی درباره فضای مجازی کودک و نوجوان، بررسی سیاست های کشورهای منطقه برای تمهید فضای مجازی سالم و امن ب
  حکمرانی زیست فناوری ابوالفضل میرزاپور کلان‌طرح‌ مطالعات جامع دینی زیست‌فناوری و تربیت نیروی علمی مورد نیاز کشور در این زمینه کلّيات و مراحل (فازهای) کلان‌طرح: عنوان طرح: «کلان‌طرح مطالعات جامع ديني (فلسفه، الاهیات، فقه، حقوق، اخلاق، و مطالعه فرهنگی و اجتماعی) زیست‌فناوری، و تربیت نیروی
  تیم دوم انتقال تجارب نخبگان رضا زمردی مانند تیم اول ارتباط گیری با نخبگان ایرانی خارج از کشور جهت انتقال تجارب به علاقه‌مندان هر حوزه
  شرکت نوپای تکنولوژی‌های آموزشی جلال کریمیان تكنولوژی آموزشی، به مفهوم جدید آن، از وسایل سمعی و بصری بحث نمی كند همچنین، هدف تكولوژی آموزشی، ترویج و توسعة تلویزیون، رادیو و ماشینهای آموزشی، كامپیوتر و سایر ابزارهای آموزشی قدیم یا جدید نیست. به علاوه تكنولوژی آموزشی به وسایل مكانیكی یا الكترونیكی نیز
  شرکت نوپای سکوی تعاملی شناخت (شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان ایرانی خارج از کشور) صادق حیدری‌نیا با تشکیل شورایعالی ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۸۲ و راه‌اندازی کارگروه علمی در دبیر خانه این شورا، اقدامات و طرح‌های زیادی برای جذب نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور در راستای کمک به توسعه و ارتقاء سطح علمی کشور صورت گرفت. شناسایی دانشمندان و م
  شرکت نوپای تولید کتاب‌های آموزشی ویژه مخاطبان عرب‌زبان و روسی‌زبان احمدعلی یوسفی تولید محتوای کتاب
  هسته حکمرانی قرآنی حسین بابایی مجرد پاسخگویی در دین اسلام اهمیت و جایگاهی بس والا دارد و خداوند متعال در آیات فراوانی در قرآن کریم اهمیت آن را به پیامبر و مردم گوشزد می نماید. رهبران جامعه اسلامی از جمله پیامبر بزرگ اسلام بعنوان اولین رهبر جامعه اسلامی همیشه خود را مقید به آن می دانست و همچ
  هسته رشد و نوآوری مدیر هسته رشد و نوآوری توسعه صادرات خدمات مرتبط با صنایع خلاق و فرهنگی، IT ، ادبیات و هنر (فریلنسینگ) علیرضا بابایی روند توسعه صنایع خلاق و فرهنگی در کشورهای دنیا به وضوح قابل مشاهده است و این کشورها، به‌رغم آن‌که در عرصه‌های صنعتی پیشتاز هستند، راهبردها و سیاست‌های جدید تدوین کرده‌اند تا ضمن شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، زمینه را برای توسعه صنایع خلاق و پیوند این عر
 • تصاویر