مرکز نوآوری اجتماعی سلام

نام خانه خلاق و نوآوری:   مرکز نوآوری اجتماعی سلام
تایید شده
شماره تماس:   29905288 وب سایت:   https://www.salamco.co/ ایمیل:   info@salamco.co
آدرس:   تهران تهران ولنجک، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری، طبقه منفی 3، واحد 1
تشریح اهداف:
  مرکز نوآوری اجتماعی سلام، به دنبال مقابله و حل چالش های اجتماعی از طریق تجمیع منابع مادی و اطلاعات به شیوه اي اثربخش و پایدار در جهت تاثیر گذاری اجتماعی می باشد. تا بتواند از این طریق بخشی از مسئولیت اجتماعي خود را جهت ایجاد نظام نواوری اجتماعی کارآمد در کشور به خوبی ایفا کند. در این مسیر به دنبال پشتیبانی از ایده های نوآورانه و خلاق جهت تبدیل شدن آن ها به محصول یا خدمات اجتماعی می باشد به گونه ای که تمامی بازیگران و جمعیت هدف بطور محسوس تاثیر این فعالیت های نوآورانه را حس کنند.
توضیحات تکمیلی:
  مرکز نوآوری اجتماعی سلام با بهره گیری از نوآوری اجتماعی نوآوری اجتماعی به دنبال حل مشکلات اجتماعی به شیوه ای اثر بخش و پایدار می باشد به صورتی که تمام طرفین بازی به طور محسوس برد کنند.
نام شرکت:   مرکز نوآوری اجتماعی سلام شناسه ملی شرکت:   14005305553 شماره ثبت:   480959
مدیرعامل:   نفیسه رسالت نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   سلام
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد