افتتاح کارخانه نوآوری و خانه خلاق و نوآوری گرگان


افتتاح کارخانه نوآوری و خانه خلاق و نوآوری گرگان

افتتاح کارخانه نوآوری و خانه خلاق و نوآوری گرگان

کارخانه نوآوری گرگان به عنوان ششمین کارخانه نوآوری کشور نیز صبح امروز و با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری افتتاح شد تا زیست‌بوم نوآوری و فناوری در استان گلستان وسیع‌تر شود. تاسیس کارخانه‌های نوآوری یکی از اولویت‌های در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد. توسعه کارخانه‌های نوآوری با هدف تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصول، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق استانی و رونق زیست‌بوم نوآوری انجام می‌شود.