اولین دوره از سلسه دوره های آموزشی آونگ


اولین دوره از سلسه دوره های آموزشی آونگ

اولین دوره از سلسه دوره های آموزشی آونگ با حضور مدیران و کارشناسان تعدادی از خانه های خلاق و نوآوری در حال برگزاری است.
این رویداد در راستای توسعه توانمندی های فنی و مدیریتی خانه های خلاق و نوآوری با همکاری دبیرخانه خانه های خلاق و نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق در تاریخ های 18 و 19 و 26 آبان ماه در حال برگزاری می باشد.
هزینه اصلی این دوره به ازای هر نفر 5 میلیون تومان می باشد که خانه های خلاق و نوآوری دارای دو سهمیه رایگان برای حضور در این دوره می باشند.