بازدید آقای مهندس سید مهدی سادات از خانه خلاق و نوآوری دادگستری در زاهدان


بازدید آقای مهندس سید مهدی سادات از خانه خلاق و نوآوری دادگستری در زاهدان

بازدید آقای مهندس سید مهدی سادات از خانه خلاق و نوآوری دادگستری در زاهدان
آقای مهندس سید مهدی سادات در بازدید از خانه خلاق و نوآوری دادگستری با تیم ها و شرکت‌ها خلاق مستقر گفتگو کرد.

در این بازدید که آقای مهندس فرید شاهمرادی مدیر خانه خلاق و نوآوری دادگستری حضور داشت، مقرر شد نسبت به ارائه خدمات مشاوره و‌ منتوری و نیز خدمات ديجيتال مارکتینگ و معرفی ظرفیت‌های این خانه خلاق و نوآوری در سطح منطقه برای توسعه بازار مجموعه‌ های مستقر اقدام شود.