به شرکت‌ها و خانه‌های خلاق و نوآوری تسهیلات ویژه ارائه می‌‎شود؛ پایدارسازی اشتغال


به شرکت‌ها و خانه‌های خلاق و نوآوری تسهیلات ویژه ارائه می‌‎شود؛ پایدارسازی اشتغال

بر اساس بند الف تبصره 18، قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود برای مردمی‌ شدن اقتصاد و استفاده حداکثری از مشارکت‌های اقتصادی که منجر به تدوین برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌هایی برای پایدارسازی اشتغال می شود، طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی اجرا کند.

بر همین اساس، با حمایت ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیلاتی ویژه برای شرکت‌های خلاق حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و خانه‌های خلاق و نوآوری در نظر گرفته شده است. این تسهیلات در چند نوع «ایجادی»، «توسعه‌ای»، «تکمیلی» و «سرمایه در گردش» با سقف متناسب با طرح و سود 10 و 12 درصدی ارائه می شود که این تسهیلات برای استان‌های کم‌برخوردار 10 درصد در نظر گرفته شده است. برای تسهیلات بر مبنای سرمایه در گردش، دوره تنفسی در نظر گرفته نشده اما در نوع دیگر، دوره تنفس حداکثر 12 ماهه است.

دوره بازپرداخت تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی، 3 سال و برای تسهیلات با سرمایه در گردش 1 سال مدنظر است. ضمانت هر دو نوع تسهیلات نیز مطابق ضوابط بانک عامل است که پس از بررسی طرح توجیهی ارائه شده (بعد فنی و اقتصادی) اعتبارسنجی مشخص می شود.

این تبصره به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرصت می دهد تا با ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهند.

علاقمندان دریافت این تسهیلات می توانند به سایت siam.isti.ir  مراجعه کنند.