تجلیل از پیشکسوتان و برترین فعالان حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم و صنایع خلاق


تجلیل از پیشکسوتان و برترین فعالان حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم و صنایع خلاق

در رویداد مانوین از پیشکسوتان و برترین فعالان حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم و صنایع خلاق که نقشی اثرگذار در توسعه زیست‌بوم و ترویج این حوزه ایفا کرده‌اند قدردانی شد.

در این مراسم صابر میرزایی به پاس توسعه گفتمان فناوری‌های نرم در سپهر فناوری ایران، حازم فری‌پور به پاس سال‌ها فعالیت در توسعه فناوری‌های آموزشی، محمدرضا کریمی صارمی به پاس توسعه زیست بوم انیمیشن، سید مهدی سادات حیات شاهی به پاس تلاش در توسعه اقتصاد صنایع خلاق، محمدنبی شهیکی تاش به پاس توسعه صنایع خلاق در سیتان و بلوچستان تجلیل شدند.

رویداد مانوین فرصت‌های مغتنم و متنوعی را برای شرکت‌ها و فعالان این حوزه فراهم آورد که بخشی از مهم‌ترین آنها را می‌توان تعامل و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه، شناخت نیازهاف چالش‌ها، فرصت‌ها و مواع پیش روی صنایع خلاق، شناخت نیاز‌های بالقوه مخاطبان و کسب بازخورد‌های آنان در تعاملات بدون واسطه و مستقیم دانست.