تسهیلات مالی ویژه شرکت های خلاق


تسهیلات مالی ویژه شرکت های خلاق

طرح حامی خلاق، صندوق پژوهش و فناوری سپهر

صندوق پژوهش و فناوری سپهر با هدف حمایت مالی از کسب و کارهای خلاق در نظر دارد طرح #حامی_خلاق را در قالب ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های خلاق (تا سقف 1 میلیارد ریال) برگزار نماید.
سود تسهیلات: 8%
دوره تنفس: 3 ماه
بازپرداخت: 9 ماه (در سه قسط. ماه های ششم، نهم و دوازدهم)

با توجه به نتیجه اعتبار سنجی، چک و سفته برای تضامین تعیین خواهد شد

شرکت‌های دارای مجوز خلاق و فروش تثبت شده در اظهارنامه سال 98 می‌توانند درخواست خود را در نشانی زیر ثبت نمایند.

ارسال درخواست : My.sepehrfund.ir
زمان ارسال طرح : 28 آبان 1399 الی 22 بهمن 1399

درگاه های ارتباطی:
creative.sepehrfund.ir@gmail.com
Telegram: @Sepehrfund_ir
Instagram: @sepehrfund.ir
تلفن: 65013047
داخلی 303 (آقای خسروی)
داخلی 302 (واحد اعتبارات)