خانه‌ خلاق و نوآوری کرامت رضوی به نوآوران فراخوان داد


خانه‌ خلاق و نوآوری کرامت رضوی به نوآوران فراخوان داد

خانه‌ خلاق و نوآوری کرامت رضوی به نوآوران فراخوان داد

خانه خلاق و نوآوری کرامت رضوی با حمایت ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، با هدف توسعه نوآوری و کسب‌وکارهای اجتماعی در قالب برنامه توسعه زیست‌بوم نوآوری اجتماعی در فراخوانی، از تمام فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور و دارای شرکت خلاق، ایده و طرح‌های نوآورانه، حمایت می‌کند.

طرح‌های نوآورانه فعالان، با توجه به محورهای 9‌گانه شامل «الگوهای نوین تنظیم‌گری اجتماعی»، «الگوهای نوین خدمات داوطلبانه»، «الگوهای نوین خدمات اجتماعی»، «پلتفرم‌های داده و محتوای اجتماعی»، «الگوهای نوین افزایش بهره‌وری دارایی‌های فیزیکی»، «مدل‌های نوآورانه جمع‌سپاری مالی»، «الگوهای نوین تربیت رهبران اجتماعی آینده»، «الگوهای جدید استمرار ارتباط با شبکه‌های مخاطبان» و «الگوهای نوین ترویج سبک زندگی، راهنمایی و مشاوره»، اقدام به ارسال طرح کنند.

فرصت ارسال تا 26 اسفندماه تمدید شده است. ایده‌ها ها پس از غربال‌گری، برای ارائه در رویدادی حضوری و مجازی آماده می‌شوند.

از ایده‌ها و طرح‌های برگزیده با ارائه مشوق‌هایی چون تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری زیرساختی نامشهود، تامین فضای کار اشتراکی و منتورینگ تخصصی حمایت می‌شود و علاقمندان می‌توانند به سایت اینترنتی این خانه خلاق و  نوآوری مراجعه کنند.