خانه خلاق و نوآوری محصولات حوزه هنر در مسیر کاربردی‌تر شدن قرار می‌گیرد


خانه خلاق و نوآوری محصولات حوزه هنر در مسیر کاربردی‌تر شدن قرار می‌گیرد

خانه خلاق و نوآوری آفتاب با محوریت صنایع دستی و هنر، اردیبهشت‌ماه سال گذشته در اصفهان آغاز به کار کرد.

 

خانه خلاق و نوآوری آفتاب، در تقریبا تمامی شاخه‌های مربوط به صنایع دستی و هنر فعالیت دارد و بر مبنای یک سیستم استعدادسنجی که بیش‌تر حول کودکان و نوجوانان متمرکز است، ایده‌های خلاقانه و نوآورانه آ‌ن‌ها را شناسایی کرده و خروجی این سیستم، به ورودی خانه خلاق و نوآوری منجر می‌شود.

یکی دیگر از اتفاق‎های این حوزه، تولید و طراحی محصول است که بیشتر در حوزه‌های صنعتی رقم می‌خورد.

در این فعالیت، استعدادهای حوزه‌های مرتبط جذب می‌شوند و با آموزش سیستم‌های طراحی به آنها، سعی در کاربردی شدن بیشتر محصولات حوزه هنر می‌شود.

سجاد حیات‌بخش مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری آفتاب به فعالیت‌های آینده اشاره کرد و گفت: این خانه خلاق و نوآوری در تلاش است تا زمینه را برای احیای خوراکی‌های فراموش شده فراهم کند. در خانه خلاق و نوآوری آفتاب بین 50 تا 60 نفر مشغول به فعالیت هستند.

 

این خانه خلاق و نوآوری، با حمایت‌های ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در مسیر تبدیل ایده‌ها به شرکت‌های خلاق و نوآور قرار گرفته است