دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم منصوب شد


دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم منصوب شد

 

دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم را منصوب کرد.

 

پرویز کرمی رئیس اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، یاسر قرائی را به عنوان " دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم" منصوب کرد.


در متن حکم کرمی خطاب به یاسر قرائی آمده است:
«در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهت گیری کلان کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه فناوری های نرم و صنایع خلاق با اولویت الف نقشه جامع علمی کشور و مستند به بند ۴ و ۷ سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم و با عنایت به تجارب جناب عالی و پشتکاری که در سنوات گذشته در راستای توسعه زیست بوم نوآوری شرکت‌های خلاق از خود نشان دادید، به موجب این حکم شما را به سمت «دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم» منصوب می‌نمایم.امید است با به‌کارگیری ظرفیت های ستاد و دستگاه های مرتبط، در تحقق اهداف سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، بیش از پیش موفق و مؤثر باشید.
دوام توفیقات شما را از پروردگار منان هم راستا با سیاست ها و راهبردهای دولت سیزدهم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسألت می نمایم.»


سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در ۹ ماده تنظیم شده است و بر اساس ماده 4 این سند اتخاذ و تقویت رویکرد اسلامی-ایرانی درتوسعه صنایع ومحصولات فرهنگی، اولویت‌دهی به بخش غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی در اجرا با تأکید برحفظ نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت، تأکید حداکثری برمشارکت مردمی به ‌ویژه نسل جوان، اتخاذ رویکرد درون زا و برون‌نگر خوداتکایی، نگاه نوآورانه، آینده‌ نگارانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه، هم‌افزایی، هم تکاملی، توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، دانشی، فناورانه وصنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.


بر اساس ماده ۷ این سند، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، پایش شاخص ها و تسهیل اجرای سند را برعهده دارد.

در تبصره یک ماده یک سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم به حوزه آموزش و یادگیری به عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری های فرهنگی و نرم اشاره شده است.