دبیر کارگروه طراحی سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم منصوب شد


دبیر کارگروه طراحی سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم منصوب شد

 

دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دبیر کارگروه "طراحی" سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم را منصوب کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان

 

پرویز کرمی رئیس اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، احمد عابدینی را به عنوان  «دبیر کارگروه" طراحی" سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم» منصوب کرد.

در متن حکم کرمی خطاب به احمد عابدینی آمده است:

«در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و جهت‌گیری کلان کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق با اولویت الف نقشه جامع علمی کشور و مستند به بند 1راهبردهای 4 و 7 ماده 6 سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و با عنایت به تجارب جنابعالی و پشتکاری که در سنوات گذشته در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری شرکت‌های خلاق از خود نشان دادید، به موجب این حکم شما را به سمت « دبیر کارگروه "طراحی" سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم » منصوب می‌نمایم. امید است با به‌کارگیری ظرفیت های ستاد و دستگاه های مرتبط، در تحقق اهداف سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، بیش از پیش موفق و مؤثر باشید.

دوام توفیقات شما را از پروردگار منان هم راستا با سیاست ها و راهبردهای دولت سیزدهم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسألت می نمایم.

سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در ۹ ماده تنظیم شده است و بر اساس ماده 4 این سند اتخاذ و تقویت رویکرد اسلامی-ایرانی درتوسعه صنایع ومحصولات فرهنگی، اولویت‌دهی به بخش غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی در اجرا با تأکید برحفظ نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت، تأکید حداکثری برمشارکت مردمی به ‌ویژه نسل جوان، اتخاذ رویکرد درون زا و برون‌نگر خوداتکایی، نگاه نوآورانه، آینده‌ نگارانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه، هم‌افزایی، هم تکاملی، توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، دانشی، فناورانه وصنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۷ این سند، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، پایش شاخص ها و تسهیل اجرای سند را برعهده دارد.