راه اندازی پرتال رویدادها


راه اندازی پرتال رویدادها

به اطلاع می‌رساند‌، پرتال رویدادها به آدرس https://portal.creativehousenet.ir/event راه‌اندازی شده است و از این پس جهت برگزاری رویدادها حداکثر دو هفته قبل از تاریخ برگزاری باید نسبت به ثبت رویداد در پرتال اقدام شود.

همه‌ی رویدادها پس از تایید، در سایت برای اطلاع عمومی به نمایش در خواهد آمد: https://creativehousenet.ir/web/event-list 

همچنین خدمات حمایتی و اطلاع‌رسانی در خصوص رویدادهایی که در پرتال ثبت نشده باشد‌، ارائه نمی‌شود.
ضمناً درج لوگوهای معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و مجموعه‌های وابسته در پوستر و اطلاع‌رسانی های مرتبط منوط به ثبت نام مذکور می‌باشد‌.