طرح‌های پیشران منتخب ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ارائه شد


طرح‌های پیشران منتخب ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ارائه شد

طرح های پیشران منتخب صنایع خلاق ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دبیر ستاد در حاشیه افتتاح پردیس نوآوری فرهنگ و هنر «کارستان بهارستان» ارائه شد.
مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در این نشست به معرفی نقش، جایگاه و فعالیت‌های کارگروه های ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در محور ماموریت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری پرداخت و فرآیند طی شده این کارگروه ها به عنوان هسته اندیشه ورزانه صنایع خلاق ستاد را ارائه داد.


وی در ادامه به معرفی طرح های پیشران منتخب به عنوان خروجی این کارگروه ها پرداخت.
 یاسر قرایی، دبیر کارگروه آموزش و یادگیری ستاد، طرح پیشران پلتفرم همرسان آموزش و یادگیری، امیر عسگری، دبیر کارگروه نوآوری اجتماعی ستاد، طرح پیشران «آزمایشگاه تاثیر» و حسین نخچی، طرح پیشران کنسرسیوم صادراتی تولیدکنندگان اسباب بازی را ارائه کرد.


عسگری، آزمایشگاه تاثیر را ابزاری برای ارزیابی بهینگی طرح‌های معاونت علمی در حوزه اقتصاد خلاق و دانش بنیانی از منظر تاثیرات اجتماعی در سه مرحله پیشینی، در حین و پسینی طرح ها عنوان کرد.
وی بحث خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که چطور می‌توان فهمید که یک طرح از تاثیرگذاری لازم برخوردار است؟
به باور او، یکی از دلایلی که باعث می‌شود برخی از طرح ها به نتایج مطلوب نرسد و از اثرگذاری لازم برخوردار نباشد، فقدان سیستم ارزیابی‌کننده طرح‌هاست که پیوسته یک طرح را در مرحله پیشینی، همزمان و پسینی مورد بررسی قرار دهد و شاید اگر چنین سیستمی را طراحی می کردیم، مسیر خیلی از طرح‌ها به شکل بهینه‌تری پیش می رفت.
عسگری، طرح های سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، طرح‌های توسعه ای کشور و طرح‌های فرهنگی و نرم را از جمله نمونه های قابل ارزیابی در این آزمایشگاه خواند.


دبیر کارگروه آموزش و یادگیری ستاد نیز به ارائه طرح پلتفرم همرسان آموزش به عنوان سکو و همرسانی میان ظرفیت ها، توانمندی ها و نیازمندی های زیست بوم اقتصاد خلاق آموزشی با بهره بردار عرصه آموزش - از خانواده تا مخاطب نیازمند آموزش - پرداخت.


دبیر کارگروه اسباب بازی هم طرح پیشران کنسرسیوم صادراتی تولید کنندگان اسباب بازی را ارائه داد.
روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور  و رئیس ستاد  توسعه فناوری های فرهنگی و نرم هم پس از استماع این گزارش از عملیاتی سازی این طرح ها استقبال کرد.