فضاهای لازم برای راه اندازی خانه خلاق و نوآوری

فضاهای لازم برای راه اندازی خانه خلاق و نوآوری
  • سوالات متداول

فضاهای لازم برای راه اندازی خانه خلاق و نوآوری

-    فضای لازم برای استقرار یا ارائه خدمات به افراد، تیم ها و کسب و کارهای فعال و پذیرش شده در خانه خلاق و نوآوری.
-    فضای استقرار مرتبط با تیم های اجرایی شامل: مدیریت، داوری و پذیرش، مشاوره، منتورینگ و خدمات توسعه کسب و کار.
-    فضای جلسات و هم اندیشی
-    فضاهای آموزشی و کارگاهی
-    فضا و امکانات عمومی و خدمات رفاهی و پذیرایی
-    توجه: علاوه بر فضاهای فوق الذکر ایجاد و طراحی فضاهای زیر نیز می تواند در خصوص برخی مراکز قابل اجرا و برکیفیت و عملکرد خانه خلاق و نوآوری تاثیرگذار باشد:
-    فضای ایجاد کارگاه های ساخت و نمونه سازی
-    فضای ایجاد تست و آزمون عمومی
-    فضاهای مرتبط با نمایشگاه، فروشگاه یا ارائه (SHOWROOM) محصولات و خدمات خانه خلاق و نوآوری
-    فضاهای گردهمایی، نمایش و ارائه
-    فضاسازی های مرتبط با تفکر، حل مساله و نوآوری (فضاهای سبز، اتاق فکر، بازی و چلنج)
-    کتابخانه یا بانک داده مرتبط با نوع فعالیت
-    کافه عمومی یا اختصاصی