نحوه ثبت نام رویداد

نحوه ثبت نام رویداد

شرایط ایجاد رویداد

مجموعه های علاقمند به فعالیت در رویدادها می توانند با رعایت شرایط زیر نسبت به درخواست ایجاد رویداد اقدام نمایند: