هنرهای تجسمی صاحب خانه خلاق و نوآوری شد


هنرهای تجسمی صاحب خانه خلاق و نوآوری شد

خانه خلاق و نوآوری سپندار فعالیت خود را با موضوع هنرهای تجسمی و نمایشی آغاز کرد اما رویکرد اصلی این خانه خلاق و نوآوری فعالیت در حوزه علوم انسانی و هنر است.
این خانه خلاق و نوآوری در حال حاضر 3 شرکت خلاق دارد که از ظرفیت‌های خانه خلاق و نوآوری ‌سپندار از قبیل تماشاخانه، کافی‌شاپ، استودیو، کارگاه عروسک و فضای کار اشتراکی برای توسعه شرکت‌های خلاق خود استفاده می‌کند.
از خروجی کارگاه‌های آموزشی خانه خلاق و نوآوری سپندار در حوزه‌های مختلف که شامل مدرسه داستان و عروسک می‌شود افراد توانمند در خانه خلاق و نوآوری سپندار جذب و برای آن‌ها منتور در نظر گرفته می‌شود. در این خانه خلاق و نوآوری کتابی با عنوان چگونگی کاربردی سازی علوم انسانی نیز چاپ شده است.
شرکت‌های خلاق در خانه خلاق و نوآوری سپندار در حوزه‌های چندمنظوره فرهنگی و تلفیق چندین زمینه صنایع خلاق مشغول به فعالیت هستند. در حوزه تولید انیمیشن در کنار دیگر امکانات، سیستم‌های نرم‌افزاری برای شرکت‌های خلاق در نظر گرفته شده است.
محمدصادق الشیخ انصاری مدیر خانه خلاق و نوآوری سپندار با بیان این‌که هدف ما تحقق نوآوری باز در صنایع خلاق است، گفت: تفکرات و نگاه در نسل جدید نسبت به دهه‌های گذشته دچار تغییرات اساسی شده است به همین منظور در خانه خلاق و نوآوری سپندار از نیروی جوان استفاده می‌کنیم. تاکنون ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق حمایت‌های مفیدی انجام داده اما برای توسعه بیشتر نیازمند کمک دیگر نهادهای مسئول هستیم.
مدیر خانه خلاق و نوآوری سپندار افزود: در این خانه خلاق و نوآوری سعی می‌شود هنر را سفارشی کنیم و به کسب درآمد برسانیم. یکی از حوزه‌هایی که خانه خلاق و نوآوری سپندار نگاه ویژه به آن دارد حوزه مد است و در نظر دارد در این حوزه فعالیت‌هایی انجام دهد.