کرمی در سمینار تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی


کرمی در سمینار تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کرمی در سمینار تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: فناوری‌های نرم و صنایع خلاق اشتغال‌آفرین و ثروت‌افزا است

«سمینار تخصصی بررسی راهکارهای حمایت از شرکت های خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم» با تاکید بر ضرورت تعامل مجلس و دولت برای رونق صنایع خلاق برگزار شد.

 

در این سمینار که به همت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، «غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی»، «پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق»، «محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت»، «افسر موموندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و جمعی از کارشناسان مرکز حضور داشتند.

 

اثرگذاری صنایع خلایق و فرهنگی در ابعاد مختلف موضوعات ملی

پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در این نشست با مروری بر چگونگی شکل گیری ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق؛ مهمترین وظایف خود را اصلاح تصویرسازی از نوآوری در شکل دهی به اقتصاد خلاق، تجاری سازی فناوری‌ها و حمایت از تحقیقات مرز دانشی و اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد.

دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق در معرفی زیست بوم خلاق و نوآوری، ظرفیت‌های منحصر به فرد فناوری های نرم و صنایع خلاق و فرهنگی را برشمرد و اثرگذاری‌های آن را در ابعاد مختلف اشتغال‌آفرینی، ثروت افزایی، هویت ملی، نوآوری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشریح کرد.

کرمی افزود: سه رویکرد اصلی در توسعه نوآوری و تزریق فناوری در صنایع فرهنگی و خلاق مربوط به تامین مواد اولیه، تامین زیرساخت و تجهیزات تولید و بازاریابی، فروش و برندسازی است.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، خانه‌های خلاق و نوآوری را محملی برای تولید و زایش شرکت های خلاق و حمایت‌ از توسعه محصول و توسعه بازار حوزه‌های مختلف فرهنگی در زیست بوم خلاقیت و نوآوری دانست و گفت: اشتغال فارغ التحصیلان علوم انسانی، فرهنگ و هنر از طریق شرکت‌های خلاق و دانش بنیان حوزه صنایع خلاق و فرهنگی در دستور ستاد هست.

 

لزوم احصاء مسائل مربوط به صنایع و شرکت‌های خلاق

در ادامه این سمینار، غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اهتمام دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز و نیز فعالیت های ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق به موضوع فناوری های نرم و صنایع خلاق؛ لزوم احصاء مسائل مربوط به صنایع خلاق را مورد تاکید قرار داد و وظیفه متولیان برای تغییر و ارتقاء نوع نگاه به این عرصه و فرهنگ سازی پیرامون آن را ضروری دانست.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گام اصلی را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برداشته و لازم است در ادامه سهم و نقش دستگاه‌های مختلف در هر یک از حوزه‌ها پیرامون رونق صنایع خلاق تعیین شود.

همچنین موسی بیات، مدیر دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با بیان رویکرد مرکز در پرداختن به مسئله صنایع خلاق در کشور، بر این امر تاکید کرد که توسعه صنایع خلاق می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا فرهنگ از وضعیتی که در حال حاضر صرفا به عنوان یک بخش هزینه‌بر در ساختار سیاستگذاری بدان توجه می‌شود، خارج شود.

محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت و خانم افسر موموندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در این نشست به تبیین عملکرد وزارتخانه متبوع خویش در خصوص صنایع خلاق و سازوکارهای ایجاد شده در آنجا اشاره کردند و مسایل و مشکلات عمده ای که با آن مواجه هستند را مطرح کردند.