خانه خلاق و نوآوری بهین تاج هنر افتتاح شد


خانه خلاق و نوآوری بهین تاج هنر افتتاح شد

افتتاحیه خانه خلاق و نوآوری بهین تاج هنر فعال در حوزه فرش و صنایع دستی با حضور آقایان مهندس سید مهدی سادات، مدیر دبیرخانه واحد های خلاق معاونت علمی و فناوری، مهندس حسینی لواسانی مسئول خانه‌های خلاق و نوآوری، زارع برزشی رئیس مرکز ملی فرش،  دکتر ویسیان معاون مرکز ملی فرش ایران، دکتر کتابی دبیرخانه واحدهای خلاق، مهندس امیدیان عامل توسعه خوشه فرش استان تهران، دکتر قاسمی رئیس مرکز ملی فرش، جهانی رئیس سابق مرکز رشد دانشگاه هنر، فنائیان کارشناس ارشد مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه هنر، آخوندی مشاور پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر بصام رئیس انجمن علمی فرش ایران، خانم شایق مدیر مجموعه آرانیک، خانم مهندس مرادی کارشناس ارشد معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی، اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر برگزار شد.

خانم دکتر زهرا احمدی مدیر خانه خلاق و نوآوری بهین تاج هنر در حاشیه افتتاح گفت: در خانه خلاق و نوآوری بهین تاج هنر از استارت آپ‌های فعال در صنایع خلاق و فرهنگی حمایت می‌شود.وی با بیان اینکه به این واسطه دانشجو با ایده‌هایی که در حوزه فرش و صنایع دستی دارد به بازار کار وصل می‌شود، عنوان کرد: برای حمایت و جذب استارت آپ‌ها اولویتی وجود ندارد، اما باید در حوزه فرش و صنایع دستی کار کنند. در واقع هر ایده‌ای که به کسب و کار موفق برسد حمایت می‌شود.
گفتی است خانه خلاق و نوآوری بهین تاج هنر دارای نوآوری در فرآیندهای بافت و تولید فرش می باشد.