فراخوان| طرح‌های خلاق و دانش‌بنیان در حوزه آموزش و نوآوری‌های اجتماعی حمایت می‌شود


فراخوان| طرح‌های خلاق و دانش‌بنیان در حوزه آموزش و نوآوری‌های اجتماعی حمایت می‌شود

ایده‌ها و طرح‌های خلاق در حوزه آموزش و خلاقیت‌هایی که باعث اصلاح وضعیت آسیب دیدگان و اقشار آسیب‌پذیر می‌شود مورد حمایت قرار می‌گیرند.

فراخوان شناسایی طرح‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآورانه اجتماعی در حوزه آموزش با هدف ترویج و توسعه الگوهای نوین آموزش و همچنین آموزش‌های مبتنی بر نیاز برای آحاد جامعه و توسعه فناوری‌های آموزشی جهت ارتقای کیفیت آموزش در جامعه از سوی ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق منتشر شد.
گسترش آموزش‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی برای آحاد جامعه و تشویق بازیگران زیست‌بوم نوآوری و فناوری به مشارکت در ارائه طرح‌های نوآورانه در راستای تحقق عدالت آموزشی نیز از دیگر اهداف این فراخوان است.
بر همین اساس، ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه اجتماعی در حوزه آموزش، حمایت‌های مادی و معنوی دریافت می‌کنند. صاحبان ایده‌ و طرح‌های نوآورانه، استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های خلاق، خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این فراخوان مشارکت کنند.
کارگروه نوآوری اجتماعی ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در همکاری با سایر نهادهای عمومی و خصوصی با هدف ارتقای زیست‌بوم نوآوری و فناوری در حوزه اقشار آسیب‌پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی آماده حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌ها و ایده‌های پیشنهادی در این حوزه است.
 
تحقق عدالت آموزشی
پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با اشاره به چشم‌انداز این فراخوان بیان کرد: در این فراخوان سعی داریم دسترسی کودکان به آموزش با محوریت مناطق کم برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر پایدار باشد تا عدالت آموزشی تحقق بخشد.
وی ادامه داد: ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق از ایده‌های نوآورانه و خلاقیت‌هایی که به اصلاح و بهبود وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی و اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، حمایت می‌کند.
به گفته کرمی، گسترش آموزش‌های تسهیل‌کننده نیازهای گروه‌های هدف، تحقق عدالت آموزشی هم‌راستا با عدالت جنسیتی، بهبود سیستم آموزشی کشور از طریق اجرای برنامه‌های نوآورانه و فناورانه، توسعه و ترویج رویکرد توانمندسازی مهارت افزایی جامعه هدف از طریق آموزش و ارتقای سطح آموزش‌های فرهنگی و نرم در بین آحاد جامعه در جهت اقدامات جمعی حل آسیب‌های اجتماعی از دیگر چشم‌اندازهای این فراخوان هستند.
ایده‌های برتر از حمایت‌هایی همچون معرفی به شرکت‌ها و خانه‌های خلاق و نوآوری، دریافت مشاوره و ارائه خدمات تجاری‌سازی، معرفی به سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز و ارائه تسهیلات تا سقف 300 میلیون را برخوردار خواهند شد.
علاقه‌مندان به شرکت در این طرح تا 5 شهریورماه سال جاری فرصت دارند تا آثار خود را ارسال کنند.