فناوری‌ شناختی| بازی‌های خلاق تجاری‌ می‌شود تا مهارت‌ها ارتقا یابد


فناوری‌ شناختی| بازی‌های خلاق تجاری‌ می‌شود تا مهارت‌ها ارتقا یابد

با ایجاد همراهی و تعامل میان شرکت‌های خلاق تولید بازی بازی‌سازان و متخصصان، سرمایه و مهارت‌های شناختی توسعه می‌یابد.

عطا پورعباسی عضو کارگروه بازی‌های شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان این‌که تعامل و همراهی میان تیم های بازی ساز و متخصصان علوم شناختی سبب توسعه سرمایه شناختی درجامعه می شود، ادامه داد: جامعه ما به شدت نیازمند توسعه مهارت های شناختی ازجمله خود تنظیمی، بازدارندگی، انعطاف پذیری و مهارت های درک خطرنسبی  است که می توان از طریق بازی به تقویت آن‌ها پرداخت.

وی افزود: مهارت های شناختی مانند توجه دیداری، سرعت پردازش و تقویت حافظه کاری، از جمله مهارت هایی است که درعموم بازی ها به نوعی مورد هدف قرار گرفته و تقویت می‌شود. اما این مهارت ها برای نیل به اهداف فوق نیاز به بازنگری دارد.

نقش آفرینی بازی‌ها در ارتقای مهارت‌های شناختی

متخصص علوم اعصاب و شناختی با اشاره به اقبال عموم جامعه به بازی‌های رایانه ای، این ظرفیت را ایجاد کرده که به شرط مدیریت صحیح، بتوان بخشی از آموزش ها و توانمند سازی ها و توسعه ذخایر شناختی را از این مجرا محقق کرد.

پورعباسی، با بیان این‌که گستره بازی های دیجیتال وسعت بالایی یافته است، ادامه داد: حدود ۳ میلیارد نفر درجهان به صورت هفتگی درگیر این فضا هستند و گردش مالی بزرگی دراین حوزه درسال های اخیر ایجاد شده است. راز دراین عرصه، رویکرد همگرایانه بین تیم های بازی‌ساز و متخصصان علوم شناختی است تا در کنارهم از این ظرفیت برای توسعه سرمایه شناختی جامعه استفاده کنند.

برگزاری رویدادی برای توسعه بازی‌های شناختی

«گیم هایپ» رویدادی برای ساخت بازی‌های این حوزه، از تیرماه امسال آغاز و در مرداد ماه نیز ادامه دارد. دراین رویداد برنامه ‌نویسان و طراحان بازی به مدت سه هفته درکنارهم، بازی های هایپرکژوآل می سازنند و پس از ارزیابی توسط داوران به بازی های برتر جوایز نقدی تعلق می گیرد.

ساخت بازی‌های هایپرکژوال یکی از بهترین راه‌های تیم‌ سازی و محک زدن توانایی توسعه ‌دهندگان بازی‌های موبایلی دربازه زمانی کوتاه است که می توان از این ظرفیت برای ساخت بازی های شناختی نیز بهره برد.