جلسه‌ی تبادل‌نظر و هم افزایی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی برگزار شد


جلسه‌ی تبادل‌نظر و هم افزایی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی برگزار شد

جلسه‌ی تبادل‌نظر و هم افزایی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی و جمعی از مدیران و نمایندگان خانه های خلاق و نوآوری برگزار شد.
در این جلسه دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی به بیان هدف تشکیل این انجمن و فعالیت های انجام شده و در حال اقدام پرداخت و مدیران و نمایندگان خانه های خلاق و نوآوری به بیان نظرات و دیدگاه های خود را عنوان کردند.

هم زمان با برگزاری این جلسه، اولین نشست انتقال تجربه خانه‌های خلاق و نوآوری، با حضور آقای یحیی نوریان مدیر خانه خلاق و نوآوری هنر، طراحی و ساخت(فب‌لب) برگزار شد.

گزارش تفصیلی و نتایج جلسه با انجمن فضاهای کار اشتراکی و همچنین مشروح نشست انتقال تجربه متعاقباً اطلاع رسانی و منتشر خواهد شد.