نقش‌آفرینی خانه‌های خلاق و نوآوری در مبارزه با مواد مخدر؛ کرمی: نوآوری‌های اجتماعی را شرکت‌های خلاق توسعه می‌بخشد


نقش‌آفرینی خانه‌های خلاق و نوآوری در مبارزه با مواد مخدر؛ کرمی: نوآوری‌های اجتماعی را شرکت‌های خلاق توسعه می‌بخشد

نخستین رویداد ارائه نیازهای ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری برگزار شد.

این رویداد با همراهی محمد جمالو معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر، ناصر اصلانی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر، جمعی از رؤسای خانه‌های خلاق و نوآوری، پژوهشگران و استادان دانشگاه سمن‌های اجتماعی و با هدف بررسی و هم‌افزایی زیست بوم فناوری و نوآوری در رفع و تعدیل آسیب‌های اجتماعی، به همت خانه خلاق و نوآوری دال برگزار شد.

پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رویداد با اشاره به اینکه استفاده از فناوری های نرم و صنایع خلاق در ارتقای حکمرانی خوب و فناورانه ضرورت دارد، گفت: حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق که یک توجه اساسی به نوآوری‌های اجتماعی دارد از دغدغه های اصلی ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

 

«نوآوری اجتماعی»؛ ابزاری برای حل مشکلات

کرمی، ضمن اشاره به نقش نوآوری‌های اجتماعی در بهره‌گیری از مشارکت جامعه هدف گفت: فرآیندهای پیچیده و مشکلات پیش روی کشور با نوآوری‌های اجتماعی بهبود پیدا می‌کند و ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، همکاری هایی با بخش‌های دولتی و سازمان ها برای لزوم استفاده از نوآوری به عنوان یک استراتژی برای حل مشکلات وکاهش پیچیدگی ها داشته است.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به نقش آفرینی شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در حل چالش‌های گریبان‌گیر جامعه گفت: فناوری دانش‌بنیان‌ها و نوآوری خلاق‌ها، ابزاری برای توسعه و هماهنگی با نیاز های روز جامعه است و خانه های خلاق و نوآوری حلقه ارتباط دهنده میان نیاز های دولت، جامعه و بخش خصوصی هستند.

کرمی با بیان اینکه خانه های خلاق و نوآوری به عنوان بروکرهایی برای اتصال نیازهای بخش دولتی و خصوصی جهت حل چالش ها هستند، عنوان کرد: وقتی نیازی مطرح شود خانه خلاق و نوآوری با توجه به ظرفیت های موجود اگر بتواند نیاز را برطرف میکند و خدمات مشاوره‌ای و منتورینگ جهت سرمایه گذاری و... ارائه می‌کند و از این طریق ضمن رفع نیاز و مشکل، منجر به شکل گیری شرکت خلاق و ایجاد اشتغال می‌شود.

 

برگزاری رویدادی برای پیوند شرکت‌های خلاق به نیاز جامعه در حوزه اعتیاد

رویداد ارائه نیازهای ستاد مبارزه با مواد مخدر به نوآوران، فناوران و خانه‌های خلاق و نوآوری با همکاری خانه خلاق و نوآوری دال و خانه خلاق و نوآوری یاریگران زندگی برگزار شد.

این رویداد یک ریورس پیچ است که ابتدا نیازمندها و چالش‌هایی که در حوزه جلوگیری از عرضه مواد مخدر وجود دارد در آن مطرح و سپس بحث اشتغال‌زایی برای معتادین، آموزش، مشارکت‌های مردمی و نیازهای مرتبط با فناوری‌های نرم بررسی شد.

در بخش دوم این رویداد، پنل تخصصی ارائه معکوس، نشست تخصصی نوآوری در حوزه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، همچنین نمایشگاهی از محصولات دانش‌بنیان و خلاق این حوزه در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.