دورهمی مدیران خانه های خلاق و نوآوری ایران برگزار می شود


دورهمی مدیران خانه های خلاق و نوآوری ایران برگزار می شود

ستاد توسعه فناوری فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دورهمی مدیران خانه‌های خلاق و نوآوری ایران را برگزار می کند.


خانه های خلاق و نوآوری براساس سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای توسعه زیست بوم این سند تشکیل شده است.
این دورهمی با محورهای گفتگو درباره رویکردهای ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم در زیست‌بوم،  تبادل نظر درباره مسایل مختلفی که زیست‌بوم دارد در قالب کارگاهی ERRC و هم‌افزایی و شبکه‌سازی فعالان زیست‌بوم در خلق مسیر نوین برگزار خواهد شد.


زمان یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ ( ۹ الی ۱۳)
جهت ثبت نام و هماهنگی برای حضور از طریق  لینک  stdc.isti.ir/Zsev  اقدام نمایید.