راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

در اجرای سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم و تبصره بند «ب» ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان، سیاست‌ها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق و آئین نامه اجرائی توسعه زیست‌ بوم واحدهای خلاق و کمک به توسعه اقتصاد خلاق از طریق کمک به شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری، نهادسازی، شبکه سازی، تسهیلگری و منتورینگ و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های توسعه‌دهنده صنایع خلاق می‌باشد. در این زمینه خانه‌ های خلاق و نوآوری به‌عنوان یکی از هسته‌های مهم کمک به تسهیل و تسریع ایده و طرح های خلاقانه، نوآورانه و تیم‌های آن‌ها برای ایجاد کسب‌وکار و تجاری‌سازی محصولاتشان می‌باشد، که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری طرح‌ریزی و به اجرا درآمده است. بدین منظور هر نهاد، سازمان یا شرکت/موسسه خصوصی و دولتی که علاقه‌مند باشد به موجب اولویت‌ها و فعالیت‌های خود و به‌ویژه بر اساس مسئولیت اجتماعی، نسبت به حمایت از تیم‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در زمینه‌های تخصصی صنایع خلاق، نرم و فرهنگی اقدام نماید، می تواند بر اساس الزامات و شرایط مندرج در آئین‌نامه، جهت راه‌اندازی و توسعه خانه خلاق و نوآوری، اقدام نماید و ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق از آنها حمایت خواهد نمود. در همین راستا آئین‌نامه حمایت از خانه های خلاق و نوآوری توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به شماره 810 تاریخ 04/09/1400 ابلاغ گردید.

 

دانلود کتابچه خانه های خلاق و نوآوری