نوآوری‌های اشتغال‌زا به یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌آید


نوآوری‌های اشتغال‌زا به یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌آید

«فراخوان شناسایی طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و فناورانه اجتماعی در حوزه اشتغال با محوریت اقشار آسیب‌پذیر، مناطق کمتر برخوردار و آسیب دیدگان اجتماعی» از سوی ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق منتشر شد تا نوآوری‌های اجتماعی به یاری ارتقای سطح معیشت و زندگی گروه‌های هدف این فراخوان بیاید.

ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی در همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه اجتماعی، اقدام به انتشار فراخوانی کرده است که ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری حوزه اجتماعی با نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، اقشار آسیب‌پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی را هدف قرار داده است.

بر همین اساس، ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه اجتماعی در حوزه اشتغال، حمایت‌های مادی و معنوی دریافت می‌کنند. صاحبان ایده‌ و طرح‌های نوآورانه، استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های خلاق، خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این فراخوان مشارکت کنند.

ایده‌هایی که بتواند در بعد ملی و منطقه‌ای به کارآفرینی و ایجاد اشتغال کمک کنند، ارتباطات و تعاملات کارگر و کارفرما را بهبود دهند، مشارکت‌های مردمی، خیریه‌ها و نهادهای حمایتی در راستای اشتغال‌زایی را تسهیل کنند و اثربخشی آن را بالا ببرند در اولویت حمایت قرار دارند.
همچنین طرح‌هایی که بتوانند استعدادیابی، مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد مستعد گروه هدف را تسهیل کنند و اشتغال‌پذیری و آموزش‌های منجر به اشتغال را توسعه دهند هم مورد حمایت قرار می‌گیرند.

در این فراخوان تأکید شده است که باید طرح‌ها و ایده‌ها در قالب تیم اجرایی و تخصص‌های مورد تائید ارائه شود. ضرورت و دلایل توجیه‌پذیری طرح، تحلیل پتانسیل‌های طرح از منظر نوآوری، فناوری و بازار، تضمین و تبیین زیرساخت‌ها، امکانات و پشتیبانی‌های مورد نیاز طرح برای اجرایی سازی، مجوزهای اخذ شده یا نمونه محصولات تولید شده، سرمایه مورد نیاز برای توسعه ایده در مراحل بذری و استیج بازار و دلایل برتری طرح هم باید ارائه شود تا مورد پذیرش قرار گیرند.

ایده‌های برتر از حمایت‌هایی چون معرفی به شرکت ها و خانه‌های خلاق و نوآوری، دریافت مشاوره و ارائه خدمات تجاری سازی، معرفی به سرمایه گذاری، تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز و کمک مالی برخوردار خواهند شد.
این فراخوان به دنبال «توسعه اشتغال، بهبود و ارتقای وضعیت زنان سرپرست خانوار»، «اشتغال، بسترسازی کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و کمتر برخوردار»، «اشتغال و تسهیل فرآیندهای کمک رسانی به معلولان، توانخواهان و سالمندان»، «اشتغال و دسترسی مناسب بی خانمان ها به امکانات و خدمات اجتماعی»، «اشتغال و ایجاد و ترسیع راهکارهای بهبود وضعیت زندانیان» و «اشتغال و توسعه راهکارهای کاهش مشکلات آسیب دیدگان بلایای طبیعی» است.
علاقه مندان به مشارکت در این طرح تا 5 مردادماه سال 1401 برای ثبت نام به صفحه رویداد نوآوری اجتماعی مراجعه نمایند.