نخستین گردهمایی باشگاه دانش ‏آموزی در خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نخستین گردهمایی باشگاه دانش ‏آموزی در خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ، نخستین گرد همایی باشگاه دانش ‏آموزی را با دانش‌آموزان نخبه شهر قم برگزار می‌کند.

 

خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که پس از تغییر مدیریت، دور جدیدی از فعالیت‌ها را با تمرکز به کاربردی‌سازی و ترویجی سازی علوم‌انسانی آغاز کرده است، در گام نخست در همکاری با نخستین همایش ملی نوآوری در علوم‌انسانی و اجتماعی- دانشگاه کاشان (بهمن 1401) با انتشار 8 چکیده مقاله، انتشار و ارائه 3 مقاله کامل، دو جایزه مقاله برتر این همایش را نیز برای ارائه مقاله های:

  • نوآوری در علوم‌انسانی؛ واکاوی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ‏ریزی ‏های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه علوم‌انسانی کاربردی: دکتر زهرا حیاتی
  • نوآوری در جشنواره‏ های علوم‏ انسانی و هنر؛ کاربردی ‏سازی‏ جشنواره ‏های فرهنگی و هنری در ایران با همراهی علوم ‏انسانی، هنر و صنعت: دکتر محمد نجاری

دریافت کرد. در گام بعدی با تمرکز بر تشکیل باشگاه دانش‌آموزی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، پیش نشست های متعدد و متنوعی با مدیران و سیاست‌گذاران وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و... برگزار کرد و به تبیین دیدگاه‌های مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس برنامه راهبردی این پژوهشگاه به‌منظور کاربردی‌سازی علم پرداخت و در تاریخ 6/4/1402 نخستین گردهمایی باشگاه دانش ‏آموزی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور چهره‌های برجسته علوم‌انسانی و هنر تشکیل می‌شود که میزبان دانش‌آموزان نخبه شهر قم خواهد بود.

فهرست برنامه‌ها:

 

 

سه‌شنبه 6تیرماه 1402

تهران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان برنامه

زمان

آشنایی با ظرفیت‏ها و توانمندی‏های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

دکتر سیدرضا حسینی- دکترمحمدرضا هدایتی

9-8.30

شورای بررسی متون: وظایف و ساختار

 

دکتر محمدحسن نیلی

9.30-9

تجربه زیسته استاد زبان و ادبیات فارسی

 

دکتر تقی پورنامداریان

10.15-9.30

فلسفه برای کودکان و نوجوانان

 

دکتر روح‏الله کریمی- دکتر سعید ناجی

11-10.15

علوم انسانی و زندگی

 

دکتر مهدی معین زاده

11.30-11

علوم انسانی و هنر

 

دکتر زهرا حیاتی- دکتر محمد نجاری 

12-11.30

دیدار با رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

دکتر موسی نجفی

13.30-12.30