برگزاری چهارمین باشگاه دانش آموزی در خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


برگزاری چهارمین باشگاه دانش آموزی در خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ چهارمین گردهمایی باشگاه دانش‏آموزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند.
پس از اجرای موفق سه باشگاه دانش آموزی با حضور دانش آموزان نخبه استان قم، شهر قم، و کودکان کار، چهارمین گردهمایی باشگاه دانش‏آموزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور دانش‏آموزان و معلمان مجتمع آموزشی میزان، به مناسبت هفته پژوهش و با شعار «علوم انسانی و تمدن سازی» در روز دوشنبه 20/9/1402 از ساعت: 9:30 تا 14:30 برگزار می شود.


در این رویداد، نخست دانش آموزان و معلمان مجتمع آموزشی میزان  در مراسم اختتامیه هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حضور می یابند و با دکتر موسی نجفی، ریاست پژوهشگاه دیدار می کنند. سپس با تجربه زیسته دکتر رضا داوری اردکانی، چهره برجسته علوم انسانی آشنا می شوند. دیدار با هیئت رییسه پژوهشگاه بخش دیگر این برنامه خواهد بود. سه کارگاه نیز با تدریس دکتر بهاره نصیری، دکتر مالک شجاعی جشوقانی و دکتر محمد نجاری برگزار خواهد شد.