حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در خانه خلاق و نوآوری همتاکار اصفهان و چهل و هشتمین جلسه باشگاه گفتمان سوم


حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در خانه خلاق و نوآوری همتاکار اصفهان و چهل و هشتمین جلسه باشگاه گفتمان سوم

مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، سید محمدرضا حسینی‌لواسانی، مسئول خانه‌های خلاق و نوآوری و سجاد زوار مشاور ستاد از خانه خلاق و نوآوری همتاکار بازدید کردند و در چهل و هشتمین جلسه باشگاه گفتمان سوم حضور پیدا کردند.


در ابتدا دکتر کوروش خسروی مدیر و خانم صفی خانی مدیر اجرایی خانه خلاق و نوآوری همتاکار گزارشی از فعالیت ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مجموعه ارائه کردند.
بعد از ارائه گزارش فعالیت‌ها و بازدید، چهار تیم منتخب از شرکت‌های عضو خانه خلاق و نوآوری همتاکار به معرفی خود و پروژه‌های جدیدشان پرداختند.


تیم های رادیو نقطه، در حوزه تولید پادکست پروژه سایت dotvoice.ir  را ارائه کردند.
تیم فرزین فیت فود، ایده ارائه بسته‌های غذایی کالری مشخص و آموزش و فروش دانش فنی، تیم هیرا ایده حمل و نقل اشتراکی را شرح دادند و استودیو پویتنز ایده پروژه خانه‌های خاموش را ارائه کردند.


در ادامه مهندس لواسانی به ارائه برنامه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق پرداخت و ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان در حوزه صنایع خلاق، معرفی شرکت های خلاق، حوزه های برنامه، خدمات، تسهیلات و ... پرداخت.
مهندس مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم با بیان این که تفاوت اساسی بین حوزه فناوری نرم و حوزه فناوری سخت در این است که حوزه فناوری نرم اغلب بر حل مسائل تمرکز دارد و شرکت‌ها اغلب به حل مشکلات متمرکز می‌شوند و به همین دلیل، حوزه فناوری‌های نرم برای آن‌ها بسیار اهمیت دارد. ما در این حوزه، نیازمندیم به بازیگرانی موثر که در فرآیند حل مسئله واقعاً تأثیرگذار باشند و به همین دلیل، ستاد توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و نرم تلاش می‌کنند تا بازیگران موثری را پیدا کند و با ساختاری مناسب، آن‌ها را در به جامعه‌ای فناورانه‌ی ایران معرفی نماید.


وی خاطرنشان کرد ستاد نیز از خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان بازوی توانمند که امکان جذب ایده و کامیونیتی قوی برای تشکیل تیم دارند استفاده می‌کند.
در ادامه چهل و هشتمین جلسه باشگاه گفتمان سوم تشکیل گردید در این جلسه مهندس حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ضمن تاکید بر حمایت‌های ستاد از شرکت‌های خلاق، زیرساخت‌های ارائه شده را برای اعضاء باشگاه گفتمان سوم ارائه دادند.