بازدید دبیر ستاد و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق از خانه خلاق و نوآوری هومیآنا


بازدید دبیر ستاد و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق از خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، سید مهدی سادات، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و مدیر دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم واحدهای خلاق معاونت علمی و سید محمدرضا حسینی‌لواسانی، مسئول خانه‌های خلاق و نوآوری از خبرگزاری آنا و خانه خلاق و نوآوری هومیآنا بازدید کردند.

محمدعلی مقدسیان مدیرعامل، محمد اصولی سردبیر خبرگزاری آنا و مهراد کوکبی مدیر خانه خلاق و نوآوری هومیآنا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خانه خلاق و نوآوری  خبرگزاری آنا را در حوزه انیمیشن، تولید محتوا، تولید محصولات تبلیغاتی، تولید و انتشار سایت تشریح کردند.

مقدسیان با اشاره به نیاز کشور برای توسعه و تقویت خانه‌های خلاق و نوآوری بر ضرورت شبکه‌سازی در این حوزه تأکید کرد.

او با اشاره به مزیت‌های شبکه‌سازی خانه‌های خلاق افزود: خانه‌های خلاق در محیط شبکه به شناخت دقیق‌تری از نیازهای یکدیگر خواهند رسید و راه‌حل‌های بهتری نیز شناسایی خواهد شد.

مدیرعامل خبرگزاری آنا در ادامه گفت: در چنین محیط یکپارچه‌ای می‌توان موضوعات مهم و مؤثری مانند سرمایه‌گذاری، بازاریابی و روابط بین‌الملل را مدیریت کرد.

تیم های حاضر در خانه خلاق و نوآوری هومیآنا فعالیت های خود را شرح دادند.

در این بازدید، مسئولین معاونت علمی وفناوری ابراز امیدواری کردند در حوزه زیست‌بوم خلاق و زیست‌بوم نوآوری همکاری با خبرگزاری آنا را در قالب تفاهمنامه‌ آغاز کنند.

در پایان هیئت بازدیدکننده خواستار استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای خبرگزاری آنا برای ارتقای توانمندی خانه‌های خلاق و نوآوری شدند.