امکان عضویت خانه‌های‌خلاق و نوآوری ایران در انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران


امکان عضویت خانه‌های‌خلاق و نوآوری ایران در انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران

به موجب توافق انجام شده بین دبیرخانه واحدهای خلاق و انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران، امکان عضویت خانه های خلاق و نوآوری ایران در این انجمن فراهم شد.امید است با این اقدام، گام موثری در راستای هم افزایی فعالین زیست بوم نوآوری کشور و رفع محدودیت‌های آنان برداشه شود.
خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند با ارائه مدارک زیر، درخواست عضویت خود را از طریق سامانه انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران به نشانی www.icowork.ir ارائه نماید.
 
مدارک مورد نیاز عبارتند از:
۱. گواهی خانه خلاق و نوآوری از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
۲. کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
۳.آخرین آگهی تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها
۴. تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
۵. رسید واریز ورودی و حق‌عضویت سالیانه انجمن