برگزاری دومین نشست باشگاه دانش‌آموزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ


برگزاری دومین نشست باشگاه دانش‌آموزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ

خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ با همکاری مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دومین نشست باشگاه دانش آموزی را با حضور دانش آموزان نخبه استان قم برگزار کرد.

پس از برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین باشگاه دانش‌آموزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور دانش آموزان نخبه شهر قم، دومین نشست با حضور دانش آموزان نخبه استان قم برگزار شد.
این نشست در دو بخش صبح و بعد از ظهر، با ارائه سه سخنرانی و یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.


در ابتدای این نشست، دکتر محمد نجاری – معاون نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- ضمن عرض خیر مقدم به دانش آموزان و مدرسان کارگاه ها، از اهمیت و جایگاه باشگاه دانش آموزی در برنامه راهبردی مرکز نوآوری و خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ سخن گفت. او با ارائه گزارشی از فعالیت‌های خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ و مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه، از حمایت‌های ویژه پروفسور موسی نجفی- ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-  در این عرصه تقدیر کرد و افزود:
با صدور احکام اعضای شورای رشد، نوآوری و فناوری پژوهشگاه از سوی ریاست محترم پژوهشگاه، و برگزاری اولین و دومین نشست باشگاه دانش‌آموزی، به زودی باشگاه شهروندی نیز در این مرکز آغاز به کار خواهد کرد و اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران این پژوهشگاه، آخرین یافته های علمی خود را بدون واسطه به گروه مخاطب دانش آموز/ معلم و خانواده ارائه می‌کنند که این به گمان من، در تاریخ علوم انسانی در این کشور کم سابقه است.


در ادامه نشست «اقتصاد نفتی؛ انسان نفتی» برای دانش آموزان نخبه استان قم برگزار شد. در این نشست دکتر حسین تسخیری، سردبیر نشریه نقدنامه شورای بررسی متون علوم انسانی، به ارائه دیدگاه‌های خود با موضوع اقتصاد و تأثیر آن بر زیست بشر پرداخت.
نشست بعدی با عنوان «درآمدی تاریخی بر جغرافیای سیاسی ایران» توسط دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده، رئیس گروه مدیریت شورای بررسی متون علوم انسانی ارائه شد.
پس از آن، جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزان نخبه استان قم با مدرسان کارگاه ها برگزار شد.
شایان ذکر است، سومین نشست باشگاه دانش آموزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در روز جهانی کودک، با حضور کودکانِ کار برگزار خواهد شد.