برگزاری نشست ‏های اقتصاد دانش ‏بنیان علوم انسانی در خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


برگزاری نشست ‏های اقتصاد دانش ‏بنیان علوم انسانی در خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ، سلسله نشست ‏های اقتصاد دانش ‏بنیان علوم انسانی را به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند.

مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با هدف کاربردی سازی دانش، سلسله نشست‏ های اقتصاد دانش ‏بنیان علوم انسانی را برگزار می کند. نشست نخست به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 22/9/1402 ساعت 10تا 12 با عنوان «مهارت ‏افزایی و ارتباط با بازارهای اقتصادی علوم انسانی؛ ارائه راهکارهای موردی در رشته زبان و ادبیات فارسی» برگزار می شود. دکتر مجید هوشنگی، استادیار دانشگاه الزهرا(س) سخنران و دکتر زهرا حیاتی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دبیر نشست هستند.


این نشست به صورت حضوری در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود و دیگر علاقمندان نیز می توانند به صورت مجازی از طریق پیوند زیر در این نشست شرکت کنند.
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-twm-sw5-s5j

شایان ذکر است مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی براساس برنامه راهبردی خود سلسله نشست های «نوآوری و فناوری در علوم انسانی و هنر» و «اقتصاد دانش بینیان علوم انسانی» را با هدف مفهوم سازی و گفتمان سازی اقتصاد دانش بنیان و نقش حکمران و پیشران علوم انسانی، طراحی کرده است که طی دو برنامه کوتاه مدت و میان مدت اجرا می شود.