رونمایی از «اطلس صنایع خلاق و فرهنگی» و «نقشه راه اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم»


رونمایی از «اطلس صنایع خلاق و فرهنگی» و «نقشه راه اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم»

در نخستین روز از رویداد مانوین که در پارک فناوری پردیس برگزار شد با حضور روح الله دهقانی معاون علمی، مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، سید مهدی سادات حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و جمعی از فعالان حوزه فرهنگی و فناوری‌های نرم از کتاب‌ها و اسناد راهبردی حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم رونمایی شد.


معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در این رویداد  از اطلس کسب و کارهای صنایع خلاق ایران که برای کسب اطلاع از پراکندگی جغرافیایی این کسب و کارها و فعالان حوزه صنایع خلاق در پهنه کشور به همت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق منتشر شده است رونمایی کرد.
همچنین با حضور دهقانی، سامانه ایران دیتا، بزرگ ترین مرکز پردازش و سامان دهی داده های کشور که توسط خانه خلاق و نوآوری نقش کلیک (متن) راه‌اندازی شده است رونمایی شد. در ادامه نیز نقشه راه اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، مجموعه مطالعات و گزارش‌های ارتقای تاب آوری و رقابت پذیری بین‌المللی با اتکا به توانمندی شرکت های خلاق و دانش بنیان در حوزه های فرهنگی و خلاق و تطبیق با سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم رونمایی شدند.
تقدیر از فعالیت های شاخص صنایع خلاق و نرم
در بخش دیگری از افتتاحیه رویداد مانوین، برترین فعالیت‌ها در حوزه صنایع خلاق، فناوری‌های نرم و فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفتند.


در حوزه فناوری‌های قرآنی و توسعه مفاهیم قرآن در جامعه، برنامه تلویزیونی محفل مورد تقدیر قرار گرفت. در حوزه توسعه زبان فارسی بازی موبایلی آمیرزا تولیدی شرکت نردبان اندیشه و در زمینه توسعه ادبیات حل مسایل اجتماعی و زیرساخت فناوری‌های نرم، نوید نظری مدیرعامل خانه اندیشه ورزان تقدیر شدند.