دهقانی: نوآوری اجتماعی، مهمترین ابزار پیشگیری از شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی و طبقاتی است


دهقانی: نوآوری اجتماعی، مهمترین ابزار پیشگیری از شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی و طبقاتی است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: شرکت‌های صنایع خلاق و فناوری‌های نرم، مهم‌ترین ابزار و راهکار برای پیشگیری و حل شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل از توسعه فناوری هستند و بنابراین باید جایگاه و محدوده این شرکت‌های را هم‌تراز و بلکه فراتر از آن‌ها صیانت کنیم و پاس بداریم.

روح الله دهقانی روز سه شنبه در آیین افتتاح رویداد علمی مانوین عنوان کرد: خداوند دو بازوی دانش و هنر را به انسان عطا کرده است که تفاوت‌های ماهوی دارند. علم و دانشی که خداوند به انسان داده محصولاتی دارد، در واقع «فناوری» ماحصل علم است و «هنر و فرهنگ» به خلق آثار ارزشمند هنری منجر می‌شود.

دهقانی افزود: وقتی اقتصاد به این محصولات اضافه می‌شود، بنگاه های اقتصادی شکل می‌گیرند و ارزش افزوده خلق می‌شود؛ در ترکیب علم و فناوری و اقتصاد خلق ارزش می کند و ترکیب هنر با اقتصاد، شکل دهنده موسسات هنری است که ارزش خلق می‌کند.

معاون علمی رییس‌جمهور با بیان این‌که شرکت‌های خلاق در ترکیب نوآوری با هنر به خلق ارزش افزوده منجر می‌شوند، افزود: در ترکیب بنگاه‌های محصولات مبتنی بر فناوری با نوآوری، شرکت دانش بنیان شکل می گیرد و در ترکیب نوآوری با بنگاه‌های هنر و فرهنگ، شرکت خلاق ایجاد می شود. بنابراین هویت شرکت دانش‌بنیان و شرکت خلاق مجزا از یکدیگر هستند اما به یک اندازه در خلق ارزش افزوده، توسعه اقتصاد و اعتلای جامعه اهمیت دارند.

دهقانی ادامه داد: ارزش محصولات صنایع خلاق و فناوری‌های نرم را حتی می‌توان بالاتر از محصولات دانش‌بنیان دانست؛ چرا که با روح و ذات انسان سروکار دارند؛ بنابراین باید محدوده و جایگاه ارزشمند شرکت‌های خلاق را پاس بداریم و از فعالانی که در این حوزه تلاش و خلق ارزش می‌کنند، حمایت کنیم. 

وی با تأکید بر نقش شرکت‌های خلاق در پر کردن شکاف‌های طبقاتی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از توسعه فناوری گفت: معتقدم شرکت‌های خلاق مهم‌ترین ابزار و راهکار برای پیشگیری و‌ حل شکاف های طبقاتی و اجتماعی هستند که در اثر توسعه فناوری بروز می کنند. تلاش می کنیم اصالت و جایگاه این صنایع خلاق حفظ و تثبیت شود و امیدوارم مانوین بتواند منشا ایجاد یک‌تحول اساسی در شناخت و ارتقای جایگاه صنایع خلاق و فناوری های نرم و فرهنگی باشد.

دهقانی گفت: «تمام تلاش ما در معاونت علمی این است که اثربخشی این حوزه را در اقتصاد و مسائل اجتماع پررنگ کنیم. با توجه به اینکه برای حل مسائل اجتماع بسیار چشمگیرهستند و مهم ترین ابزار پیشگیری از شکاف های اقتصادی و طبقاتی هستند.