اتصال سامانه خانه های خلاق و نوآوری و سامانه رویدادها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند


اتصال سامانه خانه های خلاق و نوآوری و سامانه رویدادها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

سامانه خانه های خلاق و نوآوری و سامانه رویدادهای زیست بوم خلاق به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، یک راه امن و مؤثر برای دسترسی برخط به خدمات می‌باشد. در این سامانه خدمات به صورت مستقیم استعلامی و پنجره واحدهای دستگاهی، در اختیار کاربران قرار داده می شوند. با استفاده از این پنجره، کاربران با توجه به سطح احراز هویت خود به سادگی و با اطمینان به خدمات مختلف دسترسی پیدا می‌کنند.
کاربران خانه های خلاق و نوآوری می توانند از صفحه پورتال خانه های خلاق و نوآوری از طریق فیلد قرار گرفته با شناسه ملی و یا سامانه جامع خدمات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، به سامانه دسترسی پیدا کنند.
همچنین این امکان برای سامانه رویدادهای زیست بوم خلاق نیز فراهم شده است.