مجلس و فناوری| شرکت‌های خلاق پرکننده شکاف بازار و دانشگاه هستند


مجلس و فناوری| شرکت‌های خلاق پرکننده شکاف بازار و دانشگاه هستند

یک نماینده مجلس، شرکت‌های خلاق و نوآور را پر کننده شکاف صنعت، بازار و دانشگاه خواند و بر تزریق جسارت و مدیریت خلاق در بدنه تصمیم‌گیری کشور تاکید کرد.

محمود عباس زاده نماینده مردم از حوزه انتخابیه مشکین شهر در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در اینباره گفت: شاید بتوان گفت، یکی از بنیادین ترین مشکلات فعلی کشور ما، شکافی است که بین بازار، صنعت، دانشگاه و نهادهای علم ساز وجود دارد. این شکاف یک واقعیت تلخ است که با پاک کردن صورت مسئله حل نمی‌شود و باید فکری به حال آن کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش خانه‌های خلاق و نوآوری در پر کردن این شکاف گفت: به نظر می رسد تنها عاملی که توان پر کردن این شکاف را دارد، همین شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و فناوری و شرکت‌های خلاق هستند که در سال‌های اخیر در قالب زیست بوم نوآوری کشور رشد کرده‌اند. این شرکت‌ها و جوانان خلاق، این توان را دارند که به عنوان حلقه واسط و پلی میان صنعت، دانشگاه و بازار و فناوری ایفای نقش کنند.

عباس زاده ضمن تشریح بیشتر نقش شرکت‌های خلاق در پیشبرد اقتصادی کشور، افزود: تاکید رهبر انقلاب در نامه اخیر به سران قوا برای همسویی بیشتر جهت حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم و خلاق، در راستای رونق بخشی به اقتصاد خلاق است. با این همه، زمانی می‌توان چتر حمایتی گسترده برای شرکت‌های خلاق و زیست‌بوم خلاقیت در کشور، ایجاد کرد که سیستم اجرایی کشور در همه شئونات و اجزایی آن نیز مبتنی بر خلاقیت باشد.

نماینده مشکین شهر در ادامه با تبیین ویژگی‌ها و مختصات سیستم خلاق حکمرانی، بیان کرد: مدیران و کلیت ساختار نهادهای اجرایی باید با تفکری دانشی و مبتنی بر خلاقیت عمل کند تا بتوانند بستر واقعی و ملموس رشد اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق را فراهم سازند.  بسیاری از مدیران در جای جای بدنه مدیریتی کشور، دچار یک سیستم روزمره و غیرمنعطف مدیریتی شده‌اند که در آن جای برای خلاقیت و جسارت مدیریتی وجود ندارد، از چنین دستگاه اجرایی و مدیری، قاعدتاً نمی توان انتظار داشت که حمایت‌های موثری از شرکت خلاق به عمل آورد.

وی افزود: باید این حلقه معیوب مدیریتی را شکست و با تزریق مدیران جسور به بدنه نهادها و سیستم اجرایی، تصویب قوانین کارآمد و دانشی و علمی کردن سیستم مدیریت در کشور، زمینه رشد و شکوفایی زیست‌بوم نوآوری و خلاقیت در کشور را آماده ساخت.