حل اختلافات خانه‌های خلاق و نوآوری


حل اختلافات خانه‌های خلاق و نوآوری

ارائه خدمات مجتمع تخصصی حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان به شرکت‌های خلاق و خانه های خلاق و نوآوری

به موجب هماهنگی‌های انجام شده بین دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجتمع تخصصی حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، از این پس خدمات این مجتمع  در چارچوب مقررات قانونی کشور به شرکت‌های خلاق نیز ارائه خواهد شد.

با توسعه فعالیت‌های حوزه دانش‌بنیان کشور از جمله توسعه شرکت های دانش‌بنیان و خلاق به ویژه فعالیت‌های واحدهای فنّاور مستقر در پارک ها، کارخانه های نوآوری، خانه‌های خلاق و نوآوری، اقبال نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق،  به مصادیق مالکیت معنوی و ثبت سالانه صدها عنوان اختراع در کشور، نیاز به تأسیس شورای حل اختلاف با رویکرد رسیدگی تخصصی به اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و نخبگان در حوزه مختلف علوم و فناوری ضروری نمود.

بر این اساس در سال 1392 با تدبیر قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان تأسیس شد و دارای دو شعبه می‌باشد.

در ابتدای سال 1401 به استناد نام‌گذاری سال جاری به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین به منظور تسهیل خدمات قضایی به جامعه نخبگانی کشور از طریق حل اختلاف و با همکاری قوه قضاییه این مرکز از مجتمع ویژه به مجتمع تخصصی رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان ارتقا یافت.

 

صلاحیت‌ها:

1- اختیارات ماده 8 قانون در خصوص رسیدگی به درخواست اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، امکان رسیدگی به اختلافات و ایجاد صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

2- انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای قراردادهای  اشخاص حقوقی و حقوقی فعال در حوزه های فناورانه، دانش‌بنیان و خلاق

3- نقض حقوق مالکیت معنوی ناشی از موضوع قرارداد از قبیل اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، اسرار تجاری، دانش فنی و ....

4- قراردادهای قانونی که شرط داوری شورای مذکور در صورت بروز اختلاف در متن آن قید شده باشد یا موضوع اختلاف با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نخبگان ارجاع شود.

5- تأمین دلیل

 

ویژگی ها:

  • دقت در روندهای رسیدگی و حل اختلاف به دلیل انتخاب اعضای شعب از میان نخبگان و فعالین اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور
  • تسریع در روندهای رسیدگی و حل اختلاف، به دلیل اختصاص مجتمع به حوزه دانش‌بنیان، خلاق و نخبگان
  • وجود شبکه کارشناس از تخصص‌های مختلف، به منظور ارائه مشاوره تخصصی در روند رسیدگی

 

مشاوره حقوقی و قضایی:

علاوه بر خدمات فوق الذکر، بخش مشاوره مجتمع تخصصی حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان دو روز در هفته آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی با شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است.

مکان: پارک فناوری پردیس، مجتمع فرهنگی، طبقه دوم، مجتمع حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان،  شماره تماس: 34-02176250033      02176250250 داخلی 3321