بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه قزوین


بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه قزوین

بازدید مهندس مسعود حسنلو؛ دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و مهندس سجاد زوار؛ مشاور ستاد از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه قزوین

در روز پنجشنبه مورخ 1402/11/5 مهندس مسعود حسنلو؛ دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و مهندس سجاد زوار؛ مشاور ستاد از خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه قزوین بازدید نمودند.

در ابتدا دکتر بابااولادی؛ مدیر خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه ضمن خیرمقدم، به معرفی خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه، اقدامات صورت گرفته در جهت شتاب‌دهی و حمایت از فعالان حوزه صنایع خلاق، ظرفیت‌های موجود در مرکز و همچنین ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه صنایع خلاق پرداختند.سپس تیم‌های مستقر در مرکز به معرفی محصولات و خدمات خلاقانه خود در سطوح  ملی و بین‌المللی پرداختند.در ادامه دکتر بابااولادی بیان کردند که یکی از دغدغه‌های مهم تیم‌ها موضوع پرداخت مالیات توسط شرکت‌های حقوقی می‌باشد که می‌بایست تمهیداتی در نظر گرفت تا شرکت‌های خلاق بتوانند همانند شرکت‌های دانش بنیان معاف مالیاتی باشند و حمایت‌های مادی و معنوی از هسته‌ها و تیم‌های مستقر در خانه‌های خلاق که دارای خدمات و محصولات ارزش‌آفرین هستند، صورت پذیرد.

پس از معرفی تیم‌ها، مهندس حسنلو؛ دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم طبق آخرین قوانین و دستوالعمل‌ها موضوعاتی را در جهت حل مسائل و مشکلات تیم‌ها ارائه نمودند.در انتها از فضاهای مختلف خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه از جمله تیم‌های مستقر،  فضای کار اشتراکی، سالن برگزاری رویدادها و ... که در دل کاروان‌سرای تاریخی سعدالسلطنه قرار گرفته است، بازدید به عمل آمد.